Semi-individuálne jazykové kurzy – ďalšie výhody


  • s nami však budete taktiež vedieť, čo presne za svoje peniaze dostanete.
  • uvedomujeme si, že vašou investíciou nie sú len vynaložené financie, ale tiež váš čas a energia, ktorú do zabezpečenia jazykového vzdelávania vložíte. Naším cieľom je vaše náklady v tomto ohľade minimalizovať.
  • zaistíme, aby ste vždy mali prehľad o tom, ako výučba prebieha, aké sú výsledky,  teda prínos pre vašu spoločnosť.
  • zabezpečíme kompletnú administratívnu stránku výučby.
  • samozrejmosťou je pravidelné (zväčša mesačné) reportovanie na základe dohody s vami.
  • v rámci kontroly budete mať personalizovaný zabezpečený on-line prístup do nášho CBI informačného systému, v ktorom si jednoducho viete skontrolovať dochádzku zamestnancov, priemernú obsadenosť jednotlivých skupín, pravidelné meranie a vyhodnocovanie progresu, aktuálny rozvrh hodín, reálne náklady na jedného študenta, atď.

Na základe všetkých vyššie uvedených atribútov vám teda na otázku koľko vieme dať kedykoľvek jednoznačnú odpoveď.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.