Ponuka spolupráce


My v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava zastávame názor, že dobrých lektorov nikdy nie je dosť, preto priebežne dopĺňame rady svojich jazykových lektorov a budujeme si databázu životopisov a kontaktov. Ak sa preto aj vy chcete stať súčasťou jazykovej školy na špičkovej úrovni, začleniť sa do nášho priateľského kolektívu a obohatiť náš tím o svoje skúsenosti, neváhajte nás kontaktovať. Nižšie nájdete zoznam aktuálnych voľných pozícií v Canadian Bilingual Institute – jazyková škola Bratislava:

  • Lektor/-ka anglického jazyka Bratislava
  • Lektor/-ka nemeckého jazyka Bratislava
  • Lektor/-ka francúzskeho jazyka Bratislava
  • Lektor/-ka talianskeho jazyka Bratislava
  • Lektor/-ka španielskeho jazyka Bratislava
  • Lektor/-ka ruského jazyka Bratislava
  • Lektor/-ka slovenského jazyka pre cudzincov Bratislava / Slovak for foreigners lector Bratislava

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.