Prekladateľské služby


V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava ponúkame aj  prekladateľské služby poskytované slovenskými i zahraničnými lektormi (v závislosti od vašej objednávky),  ktorí majú dlhoročnú prax v tejto oblasti. Ponúkame vám vysokú kvalitu a odbornosť, serióznosť a spoľahlivosť, pričom sa snažíme maximálne vychádzať v ústrety vašim požiadavkám.

Ponúkame tieto prekladateľské služby:

 • písomné  preklady z / do slovenčiny, angličtiny a francúzštiny a ich jazykové kombinácie
 • odborné  preklady dokumentov
 • proofreading (korektúru) zahraničnými lektormi
 • jazykové korektúry profesionálnymi lingvistami

 

Rýchlosť - Preklady vyhotovujeme v termínoch:

 • bežný termín – 5 pracovných dní
 • rýchly termín – 3 pracovné dni
 • expresný termín 1 – do 24 hodín
 • expresný termín 2  – 2 pracovné dni

Všetky termínu sú v závislosti od počtu prekladaných strán.

 

Cena - Prekladateľské služby vám ponúkame za veľmi prijateľné ceny.

TERMÍNCENA PREKLADUCena PROOFREADINGUCena PREKLADU VRÁTANE PROOFREADINGU

Bežný termín

€ 16,50*/ 1 NS

€ 10,58* / 1 NS

€ 24,99* / 1 NS

Rýchly termín (+50% ceny)

€ 25,00* / 1 NS

€ 15,75* / 1 NS

€ 37,48* / 1 NS

Expresný termín 1 (+100% ceny)

€ 33,25* / 1 NS

€ 20,93* / 1 NS

€ 49,98* / 1 NS

Expresný termín 2 (+75% ceny)

€ 28,88* / 1 NS

€ 18,52* / 1 NS

€ 43,73* / 1 NS

*Poznámky:

1. Ceny prekladateľských služieb sú uvádzané bez 20% DPH.
2. 1 normovaná strana (NS) je maximálne 1.800 úderov vrátane medzier (t.j. 30 riadkov po 60 znakov).

 

Termíny vyhotovenia - Preklady vyhotovujeme v termínoch: 

 • bežný termín* – 5 pracovných dní
 • rýchly termín* – 3 pracovné dni 
 • expresný termín 1*  – do 24 hodín  (v závislosti od počtu NS)
 • expresný termín 2*  –  2 pracovné dni 

Všetky termíny sú v závislosti od počtu prekladaných strán.

 

 • V prípade obdržania Vašej objednávky do 14.00 hod. sa ako 1 deň prekladu (proofreadingu) považuje deň prijatia objednávky
 • V prípade obdržania Vašej objednávky po 14.00 hod. sa ako 1 deň prekladu (proof readingu) považuje nasledujúci deň po obdržaní objednávky
 • Za 1 deň prekladu (proofreadingu) považujeme deň , keď Vám zašleme preklad (proofreading) späť do Vašej spoločnosti najskôr o 14.00 alebo po 14.00 hod.
 • Za 1 deň prekladu (proofreadingu) nepovažujeme deň, keď Vám zašleme preklad (proofreading) späť do Vašej spoločnosti v ranných hodinách (do 14.00 hod).

 

Vysvetlenie k termínom:

 • bežný termín  -    5 a viac pracovných dní
 • rýchly termín –   3 pracovné dni  (v prípade, že žiadate o preklad (proofreading) do 4-roch pracovných dní, takýto  preklad (proofreading) sa počíta ako rýchly termín)
 • expresný termín1   –  do 24 hodín  (v závislosti od počtu NS)
 • expresný termín2   –   2 pracovné dni 

(v prípade, že žiadate o preklad (proofreading) do dvoch pracovných dní, takýto preklad (proofreading) sa počíta ako expresný termín 2 (+75% ceny))

 

Spôsob objednávania:

Objednávky nám môžete zasielať  prostredníctvom e-mailu, faxom, poštou, doručiť  osobne alebo kuriérom. Každá  objednávka by mala obsahovať najmä požadovaný  úkon a termín vyhotovenia. Každú  prijatú  objednávku obratom potvrdíme, čím sa stane záväznou.

 

Platba a storno objednávky:

Dohodnutú cenu nám uhradíte na základe faktúry prevodným príkazom alebo v hotovosti v sídle Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava.

V prípade stornovania objednávky prekladateľskej služby uhradíte už preloženú časť textu, najmenej však 75% z celkovej ceny prekladu.

 

V prípade záujmu je možné prekonzultovať ceny s riaditeľom Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava a následne ich upraviť.

My v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava veríme, že každý náš klient bude s našou ponukou a službami spokojný.

Tešíme sa na našu budúcu spoluprácu práve s Vami!

 

 

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.