Jazykové kurzy


Canadian Bilingual Institute je jazykovou školou známou širokej verejnosti už od roku 2001. V súčasnosti sa radí medzi najaktívnejšie a najmodernejšie jazykové inštitúcie na Slovensku. V našich krásnych moderných priestoroch v samom centre Bratislavy pôsobíme takmer 15 rokov. Rukami našich viac ako 400 lektorov prešlo takmer 25 000 študentov. Otvorených bolo vyše 4 000 individuálnych kurzov a vyše 5 000 skupinových kurzov, v rámci ktorých sme odučili vyše 300 000 hodín. Vyše 200 firiem sa rozhodlo študovať cudzí jazyk práve v Canadian Bilingual Institute. Máme preto skutočne rozsiahle skúsenosti s jazykovými kurzami, v rámci ktorých poskytujeme výučbu anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka, talianskeho jazyka, španielskeho jazyka, ruského jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov. Na hodinách naši profesionálni lektori využívajú na výučbu jazykov najmodernejšie interaktívne metódy.

Na výber ponúkame tieto jazykové kurzy:

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.