Aká je cena za semi-individuálnu vyučovaciu hodinu?


Lektor

Čas

1 hour

6-hour
package

10-hour
package

20-hour
package

SLOVAK LECTOR

   

 

 

 

Semi – individuálny kurz

pred 9:00 a po 16:00

25

145

237

460

Semi – individuálny kurz

od 9:00 a do 16:00

24

139

228

441

 

 

 

 

 

 

Semi-ind kurz šitý na mieru

pred 9:00 a po 16:00

30,5

177

289

561

Semi-ind kurz šitý na mieru

od 9:00 a do 16:00

28,5

165

270

525

           

NATIVE LECTOR

         

Semi – individuálny kurz

pred 9:00 a po 16:00

28

162

266

515

Semi – individuálny kurz

od 9:00 a do 16:00

26

121

247

478

 

 

 

 

 

 

Semi-ind kurz šitý na mieru

pred 9:00 a po 16:00

35,5

206

337

653

Semi-ind kurz šitý na mieru

od 9:00 a do 16:00

33,5

194

318

616

1 vyučovacia hodina: 45 min.
Ceny sú uvedené v eur bez DPH

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.