Aká je cena za semi-individuálnu vyučovaciu hodinu?


Lektor

Čas

1 hour

SLOVAK LECTOR

   

Semi – individuálny kurz

pred 9:00 a po 16:00

25

Semi – individuálny kurz

od 9:00 a do 16:00

24

 

 

 

Semi-ind kurz šitý na mieru

pred 9:00 a po 16:00

30,5

Semi-ind kurz šitý na mieru

od 9:00 a do 16:00

28,5

     

NATIVE LECTOR

   

Semi – individuálny kurz

pred 9:00 a po 16:00

28

Semi – individuálny kurz

od 9:00 a do 16:00

26

 

 

 

Semi-ind kurz šitý na mieru

pred 9:00 a po 16:00

35,5

Semi-ind kurz šitý na mieru

od 9:00 a do 16:00

33,5

1 vyučovacia hodina: 45 min.
Ceny sú uvedené v eur bez DPH

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.