FAQ


Ako zistím svoju jazykovú úroveň?

Jazykovú úroveň zistíte vyplnením placement testu na našej webovej stránke alebo osobne v priestoroch Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava. Definovanie správnej jazykovej úrovne je kľúčové pre určenie toho, ktorý jazykový kurz je pre vás ten najvhodnejší.

Kedy si mám vybrať slovenského lektora a kedy rodeného hovorcu (native speaker)?

Slovenský lektor je vhodný pre študentov, ktorých jazykové zručnosti nie sú dostačujúce pre pochopenie náročnejších častí výučby vo vyučovanom jazyku, ide o nižšie úrovne (A1, A2, B1).

Rodený lektor je vhodný pre študentov, ktorí sú schopní pochopiť vysvetľované učivo v danom cudzom jazyku, ide o vyššie úrovne (B2, C1).

Kedy mám uvažovať nad výberom kurzu odborného jazyka?

Odborný jazyk je vhodné študovať, pokiaľ sa s ním stretávate pri štúdiu alebo v práci, prípadne ho viete využiť v budúcnosti. Nie je vhodný pre začiatočníkov, ale pre pokročilých študentov (od úrovne B1).

Ako sa môžem zapísať na kurz?

Na kurz sa môžete zapísať prostredníctvom vyplnenia online prihlášky, emailom alebo telefonicky. Ďalšia možnosť je navštíviť nás priamo v priestoroch Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava, kde vám poskytneme všetky potrebné informácie ihneď.

Ako zaplatím za jazykový kurz?

Za jazykový kurz môžete zaplatiť formou faktúry, ktorú od nás obdržíte po záväznej registrácii na kurz alebo v hotovosti v priestoroch Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava.

Pri 80 hodinových kurzoch máte možnosť si platbu rozdeliť na 2 časti, a to nasledovne: najskôr vyplatíte prvých 50 hodín kurzu a po ich absolvovaní nasledujúcich 30 hodín.

Pri ostatných kurzoch je nutné vyplatiť celú čiastku naraz.

Platbu je nutné zrealizovať najneskôr do dvoch dní pred začatím kurzu.

Ako si uplatním zľavu na jazykový kurz?

Všetky zľavy, ktoré našim študentom ponúkame, sú uverejnené na webovej stránke Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava, tak ako aj všetky poukazy, ktoré je možné si u nás uplatniť.

Kedy mám nárok na získanie certifikátu?

Nárok na získanie certifikátu vzniká študentovi v prípade, že absolvuje v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava 80 hodinový kurz cudzieho jazyka s dochádzkou minimálne 75% a s úspešnosťou v priebežnom a záverečnom teste taktiež 75%.

Je možné v škole Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava absolvovať medzinárodnú skúšku a obrdžať certifikát ako napr. FCE, CAE, TOEFL alebo IELTS?

V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava neponúkame možnosť absolvovať medzinárodnú skúšku, ale v ponuke máme prípravné kurzy na skúšku pre získanie certifikátov FCE, CAE, TOEFL alebo IELTS. Skupinové prípravné kurzy je možné nájsť v našej ponuke kurzov. Prípravu na medzinárodnú skúšku je možné absolvovať aj formou individuálneho kurzu.

Striedajú sa na hodinách lektori?

Nie. Z hľadiska psychológie učenia je najefektívnejším spôsobom vernosť jedného lektora počas trvania jedného kurzu. Študent sa vyhne prípadnému stresu z neznámeho a zároveň sa mu venuje odborník, ktorý nie len vie, čo sa preberalo na predchádzajúcich stretnutiach, ale ktorý pozná jeho slabé a silné stránky, resp. úskalia, ktorým sa pri spoločnej práci systematicky venujú. V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava si teda môžete byť istí, že jazykový kurz začnete a aj dokončíte s tým istým lektorom.

Čo sa stane, ak nebudem môcť dokončiť jazykový kurz?

Ak klient z vážnych zdravotných alebo iných dôvodov, hodných osobitného zreteľa, nemôže dokončiť predplatený jazykový kurz, je možné ho vychodiť do 6 mesiacov od prijatia platby, zvyšné finančné prostriedky nie je možné presunúť na inú osobu.

Koľko študentov je v jednej skupine?

Pre dodržanie kvality jazykových služieb Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava je počet študentov v jednej skupine obmedzený, a to maximálne na 12 študentov.

Je možné prihlásiť sa na už prebiehajúci jazykový kurz?

V prípade, že ste sa nestihli prihlásiť na jazykový kurz, a neotvára sa v blízkej dobe žiadny iný, je možné priradiť vás do už existujúcej skupiny (ak je v nej voľné miesto). Ak sa zapíšete do už prebiehajúceho kurzu, cenu vám podľa možností príslušne upravíme na základe počtu vymeškaných hodín. V prípade, že by ste sa potrebovali ešte intenzívnejšie doučiť, môžeme vám ponúknuť individuálne hodiny.

Ako prebiehajú individuálne kurzy a akým spôsobom sa za ne platí?

V individuálnych kurzoch sa môže preberať rovnaké učivo ako v skupinových kurzoch, no s tým rozdielom, že učiteľ a učebný priestor je vyhradený iba pre vás. Individuálne kurzy sa môžu prispôsobovať požiadavkám študenta a platia sa na určitý počet hodín vopred. V ponuke máme 6, 10 a 20 hodinové balíky. V prípade potreby je počet hodín možné upraviť podľa požiadaviek klienta.

Individuálne a semi – individuálne kurzy – aké sú podmienky pri zrušení hodiny?

Hodinu v takomto type kurzu je potrebné zrušiť minimálne 24 hodín pred ďalšou dohodnutou hodinou, v takom prípade sa váš individuálny či semi – individuálny kurz o danú hodinu predĺži, prípadne sa môžete so svojím lektorom dohodnúť na náhradnej hodine. V príde, že však zrušíte hodinu menej ako 24 hodín pred jej začiatkom, táto hodina sa bude počítať ako odučená.

Čo ak mám záujem o jazykový kurz, ktorý sa vo vašej ponuke nenachádza?

Ani v takomto prípade nás neváhajte kontaktovať. Jazyková škola Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava má dlhoročné skúsenosti s prípravou špecializovaných a špecifických jazykových kurzov, ušitých priamo vám na mieru. Zavolajte nám, napíšte, či osobne navštívte v luxusných priestoroch Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava, náš tím odborníkov je vždy pripravený vám poradiť a poskytnúť potrebné informácie.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.