Aktuality

Jazyková škola - prežitok alebo najefektívnejší spôsob výučby cudzieho jazyka?

Taktiež ste sa už stretli s názorom, že jazyková škola je zastaraným prežitkom? Prípadne ste sami jeho zástancom? V niekoľkých vetách vám objasníme, prečo si na výučbu cudzieho jazyka jazykovú školu vybrať. Ak očakávate kvalitné služby, musíte si na štúdium jazyka zvoliť toho najkvalitnejšieho partnera - Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.