Náš tím


Náš CBI tím

O Vašu informovanosť, komfort, plynulosť výučby a kvalitný servis jazykového vzdelávania sa stará profesionálny tím manažmentu CBI a lektorov. Organizačná štruktúra CBI je dynamická a flexibilná a jednotliví členovia nášho tímu sa snažia vytvárať pridanú hodnotu pre každého jedného klienta.

Akademickí manažéri

Práca a výsledky lektorov sú pravidelne monitorované akademickými manažérmi CBI, ktorí im poskytujú svoje dlhoročné akademické know-how, zdieľajú s nimi svoje bohaté skúsenosti a zabezpečujú tak vysokú úroveň vzdelávania. Akademickí manažéri pravidelne vykonávajú hospitácie našich lektorov, aby sme si boli istí kvalitou výučby a profesionálnym rastom našich lektorov. V CBI pravidelne organizujú víkendové tréningy a workshopy, na ktorých školia našich lektorov najnovšie trendy vo výučbe anglického jazyka.

Manažment tím

Plynulosť priebehu výučby, starostllivosť o klientov a koordináciu všetkých vzdelávacích aktivít zabezpečujú členovia manažérskeho tímu CBI, ktorí sú pripravení kedykoľvek vyjsť Vašim požiadavkám v ústrety.

Lektorský tím CBI

V CBI venujeme maximálnu pozornosť výberu našich lektorov. Naše skúsenosti dokázali, že neexistuje vzdelávací program, ktorý by bol úspešný bez kompetentných, skúsených a dynamických lektorov. Členovia nášho lektorského tímu sú vysoko kvalifikovaní a spĺňajú minimálne tieto požiadavky:

  • pedagogické vzdelanie,
  • minimálne dvojročná prax v oblasti výučby cudzích jazykov,
  • komunikatívnosť,
  • príjemné vystupovanie,
  • ochota a flexibilita.

Lektori musia okrem profesionálneho prístupu preukázať dávku entuziazmu, aby dokázali zabezpečiť interaktívnu participáciu študentov na hodinách a konštruktívne využitie času.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.