Jazykové kurzy pre firmy


Canadian Bilingual Institute veľmi dobre chápeme, akou zodpovednou úlohou je výber vhodného dodávateľa jazykových služieb pre vašu spoločnosť. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na spokojnosť vašich zamestnancov. Na ich motiváciu. Na konkurencieschopnosť vašej firmy. Na výsledky. My v Canadian Bilingual Institute vieme, že zabezpečiť pre firmu vzdelávanie je náročný a dlhodobý projekt. Na začiatku je to logicky samotný výber jazyka, či už je to – angličtina, nemčina, španielčina, alebo iný jazyk. V ďalšej fáze prípravy zvažujte aj tieto otázky:

  • KTO je pre vás tým najvhodnejším dodávateľom?
  • ČO konkrétne potrebujú vaši zamestnanci vedieť?
  • AKO ich to čo najjednoduchšie naučiť?
  • PREČO chcete do ich rozvoja investovať?
  • KOĽKO chcete do ich rozvoja investovať?

Vieme, že každá spoločnosť má iné očakávania, potreby a možnosti. Preto vám v Canadian Bilingual Institute neponúkame na vaše otázky univerzálne odpovede. Naopak, sme pripravení s vami spolupracovať a spolu s vami nájsť to najlepšie riešenie práve pre vás a vašu firmu či inštitúciu tak, aby ste mali istotu, že ste našli najvhodnejší variant jazykového vzdelávania pre vašich zamestnancov.

V nasledujúcich riadkoch vám odpovieme na najzásadnejšie otázky, ktoré vám pri prvotnom výbere dodávateľa jazykového vzdelávania môžu napadnúť.

Kontaktný formulár

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.