Jazykové kurzy pre mládež


My v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava si uvedomujeme, aký veľký význam má v súčasnosti štúdium jazykov, pokiaľ ide o uplatnenie sa v živote. Myslíme si, že čím skôr človek s výučbou začne, tým lepšie. Naša jazyková škola preto ponúka aj jazykové kurzy pre mládež. Ide o špeciálne kurzy angličtiny určené pre žiakov základných škôl a stredných škôl, ktorých cieľom je nadchnúť ich pre cudzí jazyk a vytvoriť pozitívny vzťah ku štúdiu. Kurzy otvárame v nasledujúcich kategóriách:

 • anglický  jazyk pre mládež vo veku od 11 - 15 rokov
 • konverzačný kurz pre mládež vo veku od 11 – 15 rokov

 

Prečo si vybrať jazykové kurzy pre deti a mládež v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava?

 • špeciálne upravené učebne pre mládež tak, aby sa v nich cítili príjemne a aby na nich pôsobili motivačne a udržiavali ich pozornosť
 • malé skupiny, ktoré umožňujú lektorovi individuálny prístup a zároveň dávajú mladým priestor na vyjadrenie a prejavenie sa
 • intenzita výučby 2x do týždňa
 • skúsení lektori s dlhoročnou praxou v oblasti práce s výučbou mládeže
 • rozdelenie do skupín podľa veku a znalostí. Nemôže sa stať, že by sa mladý študent počas výučby cítil frustrovaný či nedocenený.

 

Jazykový kurz pre mládež od 11 - 15 rokov

 • lektori používajú pri výučbe obrázkové príbehy, obrázkové karty, pesničky, riekanky, využívajú hry spojené s pohybom. Týmto spôsobom výučby si tínedžeri osvojujú vetné štruktúry a jednotlivé slovné spojenia či výrazy v zmysluplných kontextoch, čo študentov ešte viac motivuje.
 • tínedžeri sa učia hovoriť o sebe, svojej rodine, záľubách, športe, či ďalších zaujímavých témach zodpovedajúcich ich veku. Sú lektormi povzbudzovaní, aby vyjadrili svoje myšlienky pomocou jednoduchej angličtiny. Každý pokus či reakcia je lektorom kladne ohodnotená, tínedžer je počas výučby chválený a neustále motivovaný.
 • lektori pri výučbe dávajú tínedžerom jednoduché inštrukcie v cieľovom jazyku, pričom si pomáhajú prostriedkami neverbálnej komunikácie ako sú gestá, mimika, obrázky, či autentické predmety. Učia sa porozumieť informáciám v cudzom jazyku a primerane na ne reagovať. Výučba prebieha výhradne v anglickom jazyku.
 • výučba je vysoko interaktívna, tínedžeri pracujú s lektorom, vo dvojiciach či skupinkách, čím sa taktiež učia spolupráci. Dôraz je kladený na striedanie činností, rozvíjanie predstavivosti, súhrnné opakovanie jazyka a rozvoj poznávacích a sociálnych schopností a zručností.

 

Jazykové kurzy pre mládež  sa na začiatku výučby sústreďujú najmä na rozvoj hovorenia a počúvania. Pri výučbe tínedžerov vyšších ročníkov dochádza k systematickému rozvoju všetkých jazykových zručností – čítania, písania, hovorenia a počúvania:

 • lektori používajú pri výučbe zaujímavé projekty, ktoré motivujú dospievajúcu mládež k štúdiu anglického jazyka. Výučbové materiály obsahujú nápadité a príťažlivé témy, ktoré reflektujú skutočné záujmy a záľuby násť-ročných.
 • výučba je vysoko interaktívna, študenti pracujú s lektorom, vo dvojiciach, či v skupinkách. Na hodinách živo diskutujú, hrajú scénky, učia sa pieseň a pracujú s jej textom, tvoria dialógy a zároveň získavajú nové informácie o svete okolo seba. Výučba prebieha výhradne v anglickom jazyku.

 

Mládež si osvojuje gramatiku a slovnú zásobu prostredníctvom súvislých textov. Dôraz je kladený na rozvoj plynulého prejavu študentov, poskytnutie reálneho kontextu pre používanie jazyka, taktiež súhrnné a systematické opakovanie jazyka.

Vseobecna anglictina pre tinedzerov vo veku 11-15 rokov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2piatok07:15-08:45slovak2013.10.2023-15.12.2023129,40 €Registrovať

Priprava na maturitu

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2pondelok-streda14:40-16:10slovak4811.09.2023-29.11.2023259,00 €Registrovať

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.