Filozofia CBI


Náš cieľ

Našim cieľom je rozvíjať komunikačné schopnosti študentov v kanadskom prostredí a zlepšovať ich úroveň cudzieho jazyka v osobných, spoločenských, akademických (univerzitných) alebo obchodných situáciách. Lektorský a manažérsky tím CBI sa všemožne snaží preniesť nadšenie do učenia na našich študentov. Veríme, že cudzí jazyk otvára dvere poznania druhých kultúr a je potrebným nástrojom pri momentálnej ekonomickej globalizácii.

Naše poslanie

Vytvárame pre študentov na celom svete taký program, ktorého výsledkom je komunikácia bez hraníc. Vyučovanie je pre študentov cenovo prijateľné, prístupné a kvalitou zodpovedajúce. Poskytujeme najlepšie možné prostredie pre výučbu. Obohacujeme životy našich študentov a poskytujeme skúsenosti, ktoré si budú pamätať, a na ktorých môžu stavať.

Naša filozofia učenia

Študenti CBI hovoria počas výučby výhradne v cudzom jazyku – materinským jazykom komunikujú iba v nutných prípadoch. Firemná politika CBI zdôrazňuje, že sa spolu stretávame predovšetkým z dôvodu, aby sa študenti vzdelávali a zdokonaľovali v komunikácii v cudzom jazyku.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.