Odkaz prezidenta spoločnosti


Úspech Canadian Bilingual Institute závisí od oddanosti, odhodlania a kvality práce našich lektorov, manažérov, administratívnych pracovníkov a všetkých členov nášho tímu, ako aj od dôležitej podory rodičov, dobrovoľníkov a študentov. Dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania lokálnych aj zahraničných študentov sme sa plne zaviazali našej vízii – poskytovať vzdelávacie a tréningové programy v plnom rozsahu a pripravovať študentov na celoživotné vzdelávanie a zamestnanie v neustále sa meniacom globálnom prostredí. Zvládnuť cudzí jazyk je dlhodobý proces vyžadujúci veľké úsilie - rovnako ako vedenie popredného vzdelácacieho inštitútu. Oboje vyžaduje neustále učenie a nepretržité zdokonaľovanie. Chceme, aby naši (aj tí budúci) študenti vedeli, že v Canadian Bilingual Institute majú k dispozícii ideálne podmienky a nekonečné zdroje pre svoje celoživotné vzdelávanie. Ponúkame početný, profesionálny a vysoko kvalifikovaný lektorský tím, ktorý zabezpečuje akademické zázemie a poskytuje rôznorodé programy zamerané na kultúrnu výmenu a vzdelávacie príležitosti. Sme hrdí na to, že filozofiou nášho vzdelávania je „Real English in Slovakia”. Vízia vzdelávania Canadian Bilingual Institute je založená na princípoch inklúzie, rešpektu a osobného rozvoja. Ponúkame našu odbornosť, technické vybavenie a predovšetkým starostlivosť a podporu vášho štúdijného úsilia. Ja osobne som odhodlaný dať všetkým motivovaným študentom príležitosť naplniť ich túžby a som úprimne rád, že môžeme byť súčasťou ich osobnostného rozvoja. Našim cieľom je stať sa vedúcou jazykovou školou na Slovensku. Preto sa neustále snažíme dosahovať vysokú kvalitu našich obchodných a vzdelávacícch služieb prostredníctvom dosahovania štandardov Ministerstva školstva SR. Mám tú česť, že ako riaditeľ Canadian Bilingual Institute denne vidím množstvo našich študentov dosahovať ich ciele a prekonávať ich očakávania. Chceme, aby ste u nás získali ten najpríjemnejší a hodnotný zážitok. U nás môžete očakávať priateľskú atmosféru spojenú s profesionálnym prístupom. Akreditácia Canadian Bilingual Institute a partnerstvá so zahraničnými univerzitami vám zaručujú, že u nás vždy dostanete výučbové a tréningové programy najvyššej kvality.

Dúfam, že vám naša webstránka poskytne veľa užitočných informácií a v prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať telefonicky, emailom, alebo poštou.

Každý jeden zamestnanec nášho inštitútu vás rád privíta!

 

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.