Semi-individuálne jazykové kurzy


Prečo niektorí klienti uprednostňujú semi-individuálnu výučbu pred skupinovou? Tu nájdete niekoľko hlavných dôvodov:

 • obmedzené časové možnosti, resp. potreba časovej flexibility – ak patríte do tejto skupiny ľudí, semi-individuálne jazykové kurzy sú pre vás tým pravým. Pri individuálnej výučbe si sami viete určiť, ako často a kedy výučba bude prebiehať. Taktiež sa viete s lektorom dohodnúť na prípadných zmenách v rozvrhu a zintenzívnení, či naopak preriedení výučby.
 • rýchlejší jazykový progres – ak sa potrebujete dostať na vyššiu jazykovú úroveň za menej než jeden či dva semestre, semi-individuálna výučba je určená práve vám.
 • možnosť výučby z pohodlia domova či pracoviska – nemáte čas dochádzať na jazykovú výučbu? Vyberte si semi-individuálny kurz v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava a náš lektor príde priamo k vám domov či do práce.
 • možnosť výučby jazyka, ktorý nie je v ponuke kurzov pre verejnosť – v prípade záujmu o jazyk, ktorý v rámci kurzov pre verejnosť v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava neponúkame, či o netradičný jazyk, neváhajte nás kontaktovať. V našej databáze máme skúsených lektorov mnohých národností, ktorí pre Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava vyučujú rôzne netradičné jazyky (portugalský jazyk, čínsky jazyk, japonský jazyk).
 • jazyková výučba na mieru –nebavia vás klasické výučbové metódy a prepísané učebnice? V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava prispôsobíme kurz presne vašim požiadavkám.

 

Semi-individuálna jazyková výučba – ďalšie výhody:

 • nadštandardná starostlivosť
 • možnosť ovplyvniť výber lektora
 • lepšie sústredenie sa
 • možnosť viac sa prejaviť

 

Čo je potrebné urobiť v prípade záujmu o semi-individuálnu výučbu?

Ak uvažujete o semi-individuálnej výučbe pre seba, svoje deti, či zamestnancov, je to určite tá správna voľba. Zavolajte nám alebo pošlite e-mail, prípadne si urobte náš vstupný test, vďaka ktorému presne zistíte svoju jazykovú úroveň. Pripravte si odpovede na otázky ako:

 • aký jazyk chcete študovať
 • akú jazykovú úroveň ste už dosiahli
 • na akú úroveň sa chcete dostať a za aký čas
 • ako často, kedy a kde chcete, aby výučba prebiehala
 • preferujete slovenského lektora alebo rodeného hovorcu (native speaker)
 • kto bude študentom (malé dieťa, matka v domácnosti, zaneprázdnený podnikateľ...)

My v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava následne urobíme dôkladnú analýzu vašich potrieb, ktorá je celkom nezáväzná. Rozhodujete sa až na základe ponuky, ktorú pre vás na mieru vypracuje náš konzultant podľa požiadaviek, ktoré ste zadali.

 

Ako rýchlo je možné s výučbou začať?

V Canadian Bilingual Institute- jazykové kurzy Bratislava sa snažíme, aby ste mohli s jazykovou výučbou začať do jedného týždňa. Dôležitá je, samozrejme, intenzívna a jasná komunikácia, aby sme  na základe vašich požiadaviek vedeli vybrať toho najlepšieho lektora pre vás, ktorý vás najlepšie dovedie k vami vytýčenému cieľu, či už je to zlepšenie prezentačných schopností na obchodných rokovaniach, vytúžená jednotka z jazykovej skúšky, či napríklad čo najzábavnejšia forma výučby pre vaše dieťa.

Nami vybraný lektor, ktorý podľa vášho zadania najlepšie vyhovuje vašim požiadavkám, od nás dostane všetky potrebné informácie. Aj napriek tomu odporúčame, aby s vami na úvodnej hodine ešte raz prebral vaše doterajšie skúsenosti s výučbou jazyka a vaše predstavy o tom, kam chcete štúdiom ďalej napredovať, aké sú vaše plány a na čo presne potrebujete výučbu nasmerovať. Naši skúsení lektori dobre vedia, že každý študent je iný. Jednému vyhovuje pevne stanovený koncept výučby osnova daná učebnicou, iný od lektora očakáva prispôsobenie výučby aktuálne sa meniacej situácii. Lektor vás preto musí spoznať, aby mohol výučbu zacieliť čo najpresnejšie a najefektívnejšie vzhľadom na vaše potreby.

Okrem lektora bude váš kurz pridelený aj konkrétnej kontaktnej osobe, ktorá bude mať po celý čas trvania výučby váš kurz na starosti. Prostredníctvom kontaktnej osoby budeme stále v spojení, čo znamená, že budeme schopní promptne reagovať na akékoľvek zmeny z vašej strany.

 

Aké sú ciele semi-individuálnej výučby?

Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava veľmi dobre chápeme, že semi-individuálny jazykový kurz je finančne náročnejší. Naši klienti chcú mať istotu, že peniaze, investované do takejto formy výučby, nevyjdú nazmar. Preto na základe našich dlhoročných skúseností našim klientom odporúčame určiť si pred zahájením semi-individuálnej výučby krátkodobý a dlhodobý cieľ, vďaka ktorému budú nielen neustále motivovaní k štúdiu, ale aj schopní zhodnotiť, či dosiahli dostatočný pokrok.

 

Príklady krátkodobých cieľov:

 • perfektne sa pripravím na zvládnutie prijímacieho pohovoru v danom jazyku.
 • úspešne absolvujem jazykovú skúšku, ktorú si prenášam z predchádzajúceho semestra.
 • na ďalšej letnej dovolenke sa bez problémov dohovorím.
 • do mesiaca sa prestanem hanbiť  hovoriť s lektorom a na verejnosti sa odvážim hovoriť v cieľovom jazyku.

Krátkodobé ciele slúžia najmä pre vás. Vďaka týmto menším krôčikom ľahšie pocítite progres, ktorý v jazyku urobíte a utvrdíte sa v tom, že pokračovať vo výučbe má pre vás zmysel.

Okrem krátkodobých cieľov si však potrebujete vytýčiť aj cieľ dlhodobý. Bude slúžiť aj lektorovi pri rozhodovaní, kam má vašu výučbu smerovať a aké metódy či materiály použije. Pri stanovení dlhodobého cieľa sa zamyslite najmä nad tým, čo je cieľom vášho štúdia.

 

Príklady dlhodobých cieľov:

 • chcem žiť v krajine, v ktorej sa daným jazykom hovorí.
 • potrebujem plynulo komunikovať a používať jazyk v práci.
 • potrebujem získať medzinárodne platný certifikát (TOEFL, IELTS, atď.)
 • chcem byť schopný dorozumieť sa na dovolenkách.

Semi-individualne hodiny /2 a viac osob/ - kurz vseobecneho jazyka

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLlive onlinepred 9:00 a po 16:00slovak1kedykolvek26,78 €Registrovať
ALLlive onlinepred 9:00 a po 16:00native1kedykolvek27,88 €Registrovať
ALLlive onlineod 9:00 a do 16:00slovak1kedykolvek27,88 €Registrovať
ALLlive onlineod 9:00 a do 16:00native1kedykolvek29,50 €Registrovať

Semi-individualne hodiny /2 a viac osob/ - kurz obchodneho jazyka

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLlive onlinepred 9:00 a po 16:00slovak1kedykolvek27,78 €Registrovať
ALLlive onlinepred 9:00 a po 16:00native1kedykolvek29,50 €Registrovať
ALLlive onlineod 9:00 a do 16:00slovak1kedykolvek29,50 €Registrovať
ALLlive onlineod 9:00 a do 16:00native1kedykolvek30,23 €Registrovať

Semi-individualne hodiny /2 a viac osob/ - specializovany kurz

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLlive onlinepred 9:00 a po 16:00slovak1kedykolvek31,40 €Registrovať
ALLlive onlinepred 9:00 a po 16:00native1kedykolvek35,58 €Registrovať
ALLlive onlineod 9:00 do 16:00slovak1kedykolvek29,76 €Registrovať
ALLlive onlineod 9:00 do 16:00native1kedykolvek33,59 €Registrovať

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.