Kurzy všeobecného jazyka


Všeobecný jazykový kurz  je zameraný na bežné využitie jazyka, v rámci hodín sa kladie dôraz na všetky jazykové zručnosti:

  • počúvanie s porozumením
  • čítanie s porozumením
  • rozprávanie a výslovnosť
  • písanie
  • gramatické štruktúry
  • slovná zásoba
  • jazykové funkcie

Študenti sa rovnomerne venujú všetkým štyrom jazykovým zručnostiam (počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie), sú vedení k požívaniu gramatiky a slovnej zásoby v reálnych životných situáciách, a to pod vedením tak slovenských lektorov, ako rodených hovoriacich. Na hodinách sú využívané najmodernejšie učebné materiály a audiovizuálna technika, ktoré prispievajú k čo najefektívnejšiemu osvojeniu si jazyka na príslušnej úrovni.

Semi-individualne hodiny /2 a viac os?b/ - kurz v?eobecn?ho jazyka

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLlive onlinepred 9:00 a po 16:00slovak1kedykolvek26,78 €Registrovať
ALLlive onlinepred 9:00 a po 16:00native1kedykolvek27,88 €Registrovať
ALLlive onlineod 9:00 a do 16:00slovak1kedykolvek27,88 €Registrovať
ALLlive onlineod 9:00 a do 16:00native1kedykolvek29,50 €Registrovať

Semi-individualne hodiny /2 a viac os?b/ - kurz obchodn?ho jazyka

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLlive onlinepred 9:00 a po 16:00slovak1kedykolvek27,78 €Registrovať
ALLlive onlinepred 9:00 a po 16:00native1kedykolvek29,50 €Registrovať
ALLlive onlineod 9:00 a do 16:00slovak1kedykolvek29,50 €Registrovať
ALLlive onlineod 9:00 a do 16:00native1kedykolvek30,23 €Registrovať

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.