Zásadná otázka: Čo?


Pri tejto otázke ide o to, čo presne potrebujú vaši zamestnanci vedieť, resp., čo vaša spoločnosť od jazykovej výučby očakáva. Odpoveď na ňu je pre správne nasmerovanie kurzu pre nás veľmi dôležitá, a preto vám ju kladieme ako prvú. Taktiež nás zaujíma, čím sa vaša spoločnosť zaoberá, aké je jej postavenie na trhu, kto sú vaši konkurenti a aké sú úskalia vášho podnikania.

Samozrejme, kladieme vám aj ďalšie dôležité otázky:

  • Je jazyková výučba súčasťou benefitu pre zamestnancov alebo je jazykové vzdelávanie dôležitým článkom ich rozvoja?
  • Ktorí vaši zamestnanci budú mať na výučbu nárok?
  • Budú sa vaši zamestnanci na výučbe finančne spolupodieľať?
  • Ako ich motivovať k dochádzke?
  • Máte už skúsenosť s jazykovou výučbou vo vašej spoločnosti alebo len plánujete začať?
  • Rozhodli ste sa zmeniť dodávateľa jazykových služieb?
  • Ak áno – prečo, po akej dobe a čo konkrétne chcete zmeniť?
  • Ako vám môže jazykové vzdelávanie pomôcť vo vašom podnikaní?

 

Taktiež nás v rámci počiatočnej analýzy zaujíma, čo od výučby očakávate, kam chcete, aby sa vaši zamestnanci počas trvania výučby dostali, čo by mali vedieť, kam ich chcete ďalej rozvíjať a posúvať. Na všetky tieto otázky budeme hneď v úvode spolu s vami hľadať odpovede a na základe nich vám ušijeme vzdelávací a rozvojový plán priamo na mieru. Neoddeliteľnou súčasťou úvodného procesu je vstupné testovanie vašich zamestnancov a ich zaradenie do jednotlivých jazykových úrovní podľa SERR (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti).

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.