Zásadná otázka: Kto?


Otázka, kto bude tým, komu zveríte do rúk jazykové vzdelávanie svojich zamestnancov, tvorí jadro celého výberu dodávateľa jazykovej výučby. Zámerne sme preto túto otázku umiestnili na úplný začiatok:

Kto je jazyková škola Canadian Bilingual Institute - jazykové kurzy Bratislava?

Canadian Bilingual Institute - jazykové kurzy Bratislava patrí medzi najmodernejšie a najaktívnejšie jazykové školy nielen v meste Bratislava, ale aj na Slovensku. Na trhu pôsobí už takmer 15 rokov, od roku 2001. Za tento čas naša jazyková škola poskytla svoje rôznorodé – klasické i špecializované - jazykové kurzy viac ako 200 spoločnostiam. Viac ako 400 lektorov odučilo vyše 300 000 hodín a ich rukami prešlo viac ako 25 000 študentov. Uznáte, že sú to pôsobivé čísla. Veľkým benefitom Canadian Bilingual Institute - jazykové kurzy Bratislava sú exkluzívne, moderné priestory s plne vybavenými učebňami priamo v centre mesta Bratislava.

Uvedomujeme si však, že ani pôsobivé čísla, ani prekrásne priestory by neboli ničím bez dobrého tímu. My v Canadian Bilingual Institute - jazykové kurzy Bratislava vieme, že práve skvelý tím odborníkov – metodikov, koordinátorov výučby, odborného manažmentu, konzultantov a najmä lektorov -  je tým faktorom, ktorý nás odlišuje od iných jazykových inštitúcií. Pretože práve v našom tíme je naša sila. Každý z pracovníkov je špecialistom vo svojom odbore a prácou v tíme každý prispieva svojím podielom k špičkovému zabezpečeniu výučby a k spokojnosti klientov. Každý z nášho tímu si je tejto zodpovednosti plne vedomý. A Canadian Bilingual Institute - jazykové kurzy Bratislava za profesionalitu každého z tímu stopercentne ručí.

Obchodný poradca/poradkyňa s vami celý vzdelávací projekt naplánuje. Spoločne rozanalyzujete potreby vašej spoločnosti a pomôže vám nájsť to najvhodnejšie riešenie pre jazykové vzdelávanie. Pripraví tiež cenovú ponuku a dodá vám všetky podklady, ktoré by ste vo fáze rozhodovania mohli potrebovať. V tomto momente vstupuje do projektu tím akademikov, ktorý do detailov rozpracuje doposiaľ navrhnuté riešenia a postupy a na ich základe pripraví sylabus výučby na základe vašich potrieb a rozplánuje priebeh výučby tak, aby bol u študentov dosiahnutý čo najväčší pokrok. Potom si váš projekt prevezme pridelený Course Manager, ktorý sa oň bude starať po organizačnej a administratívnej stránke. Zaistí tiež rozdelenie študentov do skupín a zostaví rozvrh výučby vo vami požadovaných časoch. Samozrejmosťou je, že na konci mesiaca vám zašle report ohľadom dochádzky študentov a ich výsledky a zastreší všetku komunikáciu medzi vami a Canadian Bilingual Institute - jazykové kurzy Bratislava.

Samozrejme, najdôležitejším artiklom sú naši lektori. Každý jeden z nich musí prejsť náročným výberovým konaním, samozrejme až po tom, čo náš akademický tím prehodnotí jeho životopis, skúsenosti s výučbou, dĺžku praxe, a v neposlednom rade dosiahnuté vzdelanie a certifikáty. Napriek tomu máme lektorov dostatok a vďaka nášmu dobrému menu a povesti sa k nám ďalší stále hlásia. Každý z lektorov je pod neustálym dohľadom našich akademikov, ktorí dozerajú na to, aby sa naši lektori neustále zlepšovali a zdokonaľovali.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.