Víkendový kurz


Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava veľmi dobre rozumieme tomu, čo to znamená byť zaneprázdnený. Niekedy je pracovných či rodinných povinností príliš veľa. Preto sme sa rozhodli vyhovieť aj vám. Ponúkame vám víkendové jazykové kurzy, ktoré svojou kvalitou nijako nezaostávajú.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.