Špecifické kurzy


Špecifické kurzy sú zamerané na špecifickú problematiku či slovnú zásobu, ako napríklad:

  • technický jazyk
  • marketing a obchod
  • právnický jazyk
  • ľudské zdroje
  • automobilový priemysel
  • politika a diplomacia
  • jazyk používaný v lekárskom prostredí

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.