Príprava na TOEFL


Čo je TOEFL?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je najuznávanejším testom anglického jazyka na svete. Jeho absolvovanie je častou podmienkou pre štúdium na zahraničnej univerzite. Je akceptovaný vo viac ako 6000 inštitúciách v 110 krajinách sveta – vrátane takmer každej univerzity v USA, Veľkej Británii, Austrálii, Novom Zélande a Kanade. Výsledky TOEFL sú zároveň medzinárodne uznávaným certifikátom, ktorý dokumentuje znalosť anglického jazyka na globálnom pracovnom trhu. Platnosť výsledkov z TOEFL testu je dva roky.

Pre koho je určený

TOEFL je určený pre každého, kto potrebuje zdokumentovať svoje znalosti anglického jazyka medzinárodne uznávanou skúškou. Keďže testy nie sú rozdelené na úrovne, ale všetky sú rovnakej obťažnosti, môže ich absolvovať každý. Rozhoduje totiž výsledné bodové skóre, ktoré bude vyznačené aj na certifikáte.

Typy testov

TOEFL môžete absolvovať dvoma spôsobmi – môžete sa rozhodnúť pre on-line alebo papierovú verziu. Canadian Bilingual Institute odporúča zistiť si vopred termín a miesto konania najbližších testov a podľa toho sa rozhodnúť, na akú formu testu sa zaregistrujete. Výsledky z oboch foriem testu majú rovnakú hodnotu – pri výbere typu ide predovšetkým o Váš komfort.

Certifikované testovacie strediská

V Canadian Bilingual Institute vám poskytneme kompletnú prípravu na TOEFL, avšak na samotnú skúšku sa musíte zaregistrovať priamo v certifikovanom testovacom stredisku. Naši odborníci  vám ochotne poradia a pomôžu vybrať miesto a termín testu, ktorý vám najviac vyhovuje. Radi vám sprostredkujeme všetky informácie ohľadom testu a dôkladne vás naň pripravíme.

Príprava na TOEFL v jazykovej škole Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava

Keďže o TOEFL majú záujem predovšetkým pokročilejší študenti, podmienkou pre zaradenie študenta do skupinovej výučby je dosiahnutie minimálne jazykovej úrovne stredne pokročilý vo vstupnom teste. V prípade, že je vaša jazyková úroveň nižšia, odporúčame vám zvoliť si individuálnu výučbu alebo príslušnú jazykovú úroveň z ponuky kurzov všeobecnej angličtiny.

Príprava na TOEFL je veľmi náročná. My v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava veríme, že každý študent môže dosiahnuť dobré výsledky, ak má dôkladnú a odbornú prípravu:

  • Gramatika a čítanie – modul gramatika a čítanie sa zameriava na zdokonalenie gramatických schopností študenta pomocou prípravných TOEFL cvičení a opravy simulovaných písomných skúšok. Obzvlášť veľký dôraz sa kladie na správne analytické schopnosti potrebné na dokončenie TOEFL skúšky.
  • Esej – esej sa skladá z písomného prejavu a komponentov, ktoré sa vyžadujú pri používaní komplexných súvetí (podraďovanie a priraďovanie), správne používanie interpunkčných znamienok, štrukturálne úpravy a rozdeľovanie paragrafov v logike anglického štýlu.
  • Počúvanie - aktivity sú vyvinuté a zorganizované tak, aby každému študentovi umožnili vylepšiť svoju schopnosť porozumieť dialógom z rôznych situácií denného života a autentických prízvukov rodených hovorcov (native speakers).
  • Konverzácia a výslovnosť - kým u nás je príprava na TOEFL prvoradá a predstavuje ťažisko nášho programu, kurzy na kanadských a amerických univerzitách vyžadujú od študentov, aby sa zúčastňovali akademických diskusií a mali schopnosť prezentovať akademické materiály na profesionálnej úrovni. Z tohto dôvodu sme do programu prípravy na TOEFL zaradili diskusie, prezentácie a rozhovory. Študenti sú zapojení do aktivít, ktoré zahŕňajú formálnu a neformálnu konverzáciu. Hlavný dôraz kladieme na rozšírenie slovnej zásoby, osvojenie idiómov, precvičovanie konverzačných schopností a prezentačných zručností. Ďalším komponentom, na ktorý sa zameriavame, je výslovnosť a redukcia prízvuku.

PRÍPRAVA NA TOEFL V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava  JE ZAMERANÁ V PRVOM RADE NA 100% ZVLÁDNUTIE TESTU.

TOEFL

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B2/C1pondelok-streda18:55-20:25slovak4006.09.2023-13.11.2023232,50 €Registrovať

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.