Príprava na IELTS


Čo je IELTS?

IELTS je skratka pre International English Language Testing System. IELTS je medzinárodne uznávaná skúška vypovedajúca o Vašej celkovej úrovni znalosti angličtiny.
Táto skúška je uznávaná v Austrálii, na Novom Zélande, v USA, vo Veľkej Británii aj imigračnými úradmi a profesionálnymi organizáciami.

Kedy a kde je možné skúšku absolvovať?

IELTS skúšky je možné podstúpiť každý mesiac v oficiálnych IELTS testovacích centrách. Je však potrebná rezervácia dopredu, aby ste si zaistili možnosť zložiť skúšku. V Canadian Bilingual Institute - jazykové kurzy Bratislava vám radi poradíme a poskytneme pomoc pri prihlasovaní.

Pozrite sa na oficiálnu stránku tu a zistíte si, kde je Vaše najbližšie testovacie centrum.

O čom táto skúška vypovedá?

Skúška sa skladá zo štyroch častí - čítanie, písanie, počúvanie a hovorená časť. Bodová stupnica IELTS má rozsah 1 - 9 bodov, pre prijatie na univerzitu je spravidla potrebných 6,0 - 6,5 bodov. Výsledky IELTS skúšok môžete využiť pri žiadosti o prijatie na univerzitu, odbornú školu, TAFE, ale budete ich potrebovať aj ako súčasť žiadosti o trvalý pobyt v Austrálii!

Typy testov:

  • Academic IELTS (určený pre študentov, ktorí chcú študovať na univerzite)
  • General IELTS (určený pre študentov, ktorí majú záujem študovať napr. na odbornej škole).

General IELTS

Táto skúška sa odporúča pre kandidátov, ktorí plánujú ísť pracovať či študovať do anglicky hovoriacej krajiny. Skúška preverí vašu angličtinu s dôrazom na bežnú konverzáciu
v každodennom živote či bežnom pracovnom prostredí. General IELTS sa takisto používa ako doklad o úrovni znalosti Vašej angličtiny pri žiadostiach o trvalý pobyt (emigrácii) do Austrálie, Kanady či Nového Zélandu.

Academic IELTS

Výsledky z tejto skúšky vypovedajú, či je kandidát na dostatočnej úrovni pre štúdium na vysokoškolskej úrovni v anglickom prostredí. Pokiaľ teda chcete študovať na univerzite
v anglicky hovoriacej krajine
, je to skúška, ktorú pravdepodobne budete potrebovať. Minimálny počet bodov pre prijatie na univerzitu sa spravidla pohybuje medzi 6,5 a 7,5 bodmi.

Kedy začínajú IELTS kurzy?

Prípravné kurzy na IELTS skúšky pochádzajú z austrálskych jazykových škôl, kde sa píšu spravidla každý mesiac. Samotné IELTS skúšky je možné zložiť každý týždeň v oficiálnych IELTS testovacích centrách. Pre viac informácií navštívte stránky tu.

 

Príprava na IELTS v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava

Keďže o IELTS majú záujem predovšetkým pokročilejší študenti, podmienkou pre zaradenie študenta do skupinovej výučby je dosiahnutie minimálne jazykovej úrovne stredne pokročilý vo vstupnom teste. V prípade, že je vaša jazyková úroveň nižšia, odporúčame vám zvoliť si individuálnu výučbu alebo príslušnú jazykovú úroveň z ponuky kurzov všeobecnej angličtiny.

Príprava na skúšku IELTS je veľmi náročná. My v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava veríme, že každý študent môže dosiahnuť dobré výsledky, ak má dôkladnú a odbornú prípravu:

  • Gramatika a čítanie – modul gramatika a čítanie sa zameriava na zdokonalenie gramatických schopností študenta pomocou prípravných IELTS cvičení a opravy simulovaných písomných skúšok. Obzvlášť veľký dôraz sa kladie na správne analytické schopnosti potrebné na dokončenie IELTS skúšky.
  • Esej – esej sa skladá z písomného prejavu a komponentov, ktoré sa vyžadujú pri používaní komplexných súvetí (podraďovanie a priraďovanie), správne používanie interpunkčných znamienok, štrukturálne úpravy a rozdeľovanie paragrafov v logike anglického štýlu.
  • Počúvanie - aktivity sú vyvinuté a zorganizované tak, aby každému študentovi umožnili vylepšiť svoju schopnosť porozumieť dialógom z rôznych situácií denného života a autentických prízvukov rodených hovorcov (native speakers).
  • Konverzácia a výslovnosť - kým u nás je príprava na IELTS prvoradá a predstavuje ťažisko nášho programu, kurzy na kanadských a amerických univerzitách vyžadujú od študentov, aby sa zúčastňovali akademických diskusií a mali schopnosť prezentovať akademické materiály na profesionálnej úrovni. Z tohto dôvodu sme do programu prípravy na TOEFL zaradili diskusie, prezentácie a rozhovory. Študenti sú zapojení do aktivít, ktoré zahŕňajú formálnu a neformálnu konverzáciu. Hlavný dôraz kladieme na rozšírenie slovnej zásoby, osvojenie idiómov, precvičovanie konverzačných schopností a prezentačných zručností. Ďalším komponentom, na ktorý sa zameriavame, je výslovnosť a redukcia prízvuku.

PRÍPRAVA NA IELTS v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava  JE ZAMERANÁ V PRVOM RADE NA 100% ZVLÁDNUTIE TESTU.

IELTS

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B2/C1utorok-stvrtok18:55-20:25native4005.09.2023-09.11.2023232,50 €Registrovať

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.