Aká je cena prípravného kurzu na medzinárodnú skúšku TOEFL / IELTS


V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava sme si plne vedomí, že otázka, koľko bude realizácia jazykovej výučby vás a vašu spoločnosť stáť, je absolútne oprávnená. Na tomto mieste vášho rozhodovania vás chceme ubezpečiť, že Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava vyjde v rámci podrobnej kalkulácie maximálne v ústrety vašim možnostiam a požiadavkám, a to doslova, nakoľko disponujeme flexibilitou pokiaľ ide o čas, výber lektora a následne cenou za jazykový kurz, ktorá vám poskytne vskutku neobmedzené možnosti, aby vám vaše jazykové vzdelávanie sadlo ako uliate. U nás si viete určiť, koľko vás vyjde jazyková výučba vzhľadom na výber:

 • času výučby:
  - hlavný čas je čas výučby od 7:30 do 9:00 a po 16:00
  - pracovný čas znamená výučbu od 9:00 do 16:00
 • lektora:
  - rodený hovorca (native speaker) – opäť drahšia alternatíva
  - slovenský lektor – lacnejší variant výučby
 • typu  kurzu:
  - špecializované kurzy
  - kurzy všeobecného jazyka

Výberom času výučby, lektora a typu kurzu si viete nakombinovať jazykový kurz podľa vašich potrieb a časových, či finančných možností. Samozrejme, ani pri tomto výbere a rozhodovaní nebudete sami a náš tím skúsených odborníkov vám bude vždy poruke. Od samého začiatku tak budete vedieť, s akými výdavkami budete musieť počítať.

 

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.