Víkendový kurz pre mládež


V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava veľmi dobre rozumieme tomu, čo znamená byť zaneprázdnený. Niekedy  jednoducho kvôli školským či rodinným povinnostiam cez týždeň mladí nestíhajú, preto sme v Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava našli riešenie. Ponúkame víkendové jazykové kurzy, ktoré svojou kvalitou nijako nezaostávajú.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.