Príprava na maturitnú skúšku


Samozrejme, nezabúdame ani na študentov, ktorí končia strednú školu maturitnou skúškou z cudzieho jazyka. V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava vášho tínedžera na maturitu perfektne pripravíme.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.