Víkendový kurz pre deti


Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava veľmi dobre rozumieme tomu, čo pre rodiča znamená byť zaneprázdnený - niekedy je pracovných či iných povinností príliš veľa. Napriek tomu chcete svojim deťom dať čo najviac pre ich osobný rast. Ponúkame preto víkendové jazykové kurzy pre deti, ktoré svojou kvalitou nijako nezaostávajú.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.