Jazykové kurzy pre mamičky s deťmi


V Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava myslíme aj na mamičky s deťmi. Jazykový kurz pre mamičky s deťmi pod vedením výborného lektora bude zameraný na učenie sa anglického jazyka v odľahčenej a priateľskej atmosfére. Hodiny budú energické, hravé a hlavne, samotné mamičky sa naučia, ako podať školu hrou.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.