E-learning jazykové kurzy pre deti


E-learning jazykový kurz pre deti je výborný spôsob štúdia cudzieho jazyka pre deti, ktorým viac vyhovuje štúdium cudzieho jazyka z pohodlia vlastného domova využitím modernej technológie.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.