Aká je cena za jazykový kurz pre deti?


Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava sme si plne vedomí, že otázka, koľko bude realizácia jazykovej výučby vašu domácnosť stáť, je absolútne oprávnená. Na tomto mieste vášho rozhodovania vás chceme ubezpečiť, že Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava vyjde v rámci podrobnej kalkulácie maximálne v ústrety vašim možnostiam a požiadavkám, a to doslova, nakoľko disponujeme flexibilitou pokiaľ ide o čas, výber lektora a následne cenou za jazykový kurz, ktorá vám poskytne vskutku neobmedzené možnosti, aby vám vaše jazykové vzdelávanie sadlo ako uliate. U nás si viete určiť, koľko vás vyjde jazyková výučba vzhľadom na výber:

 • času výučby: 
  - hlavný čas je čas výučby od 7:30 do 9:00 a po 16:00
  - pracovný čas znamená výučbu od 9:00 do 16:00
 • lektora: 
  - rodený hovorca (native speaker) – opäť drahšia alternatíva
  - slovenský lektor – lacnejší variant výučby
 • typu  kurzu: 
  - špecializované kurzy
  - kurzy všeobecného jazyka

Výberom času výučby, lektora a typu kurzu si viete nakombinovať jazykový kurz podľa vašich potrieb a časových, či finančných možností. Samozrejme, ani pri tomto výbere a rozhodovaní nebudete sami a náš tím skúsených odborníkov vám bude vždy poruke. Od samého začiatku tak budete vedieť, s akými výdavkami budete musieť počítať.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.