Aká je cena za individuálnu výučbu?


slovenský lektor

Hlavný čas: pred 9:30 a po 16:00    24€ + DPH
Pracovný čas: od 9:30 a do 16:00    22€ + DPH

Kurz šitý na mieru

Hlavný čas: pred 9:30 a po 16:00    29,50€ + DPH 
Pracovný čas: od 9:30 a do 16:00    27,50€ + DPH

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.