Jazykové kurzy pre firmy

Jazykové kurzy pre firmy

 

V predchádzajúcom článku sme vám sľúbili, že si postupne odpovieme na 5 základných otázok, na ktoré by si mal odpovedať každý, kto je v spoločnosti zodpovedný za organizáciu firemných jazykových kurzov.

Minule sme si podrobnejšie rozobrali otázku, kto by mal byť poskytovateľom jazykových služieb pre vašu firmu.

 

V dnešnom článku sa zameriame na ďalšie veľmi dôležité otázky:

ČO? a PREČO?

ČO sa vaši zamestnanci potrebujú naučiť, resp. v čom sa potrebujú zlepšiť či zdokonaliť a PREČO toto zlepšenie či zdokonalenie potrebujú.

Zodpovedanie týchto otázok by azda malo prísť ešte pred začatím celého procesu organizácie jazykových kurzov. Je veľmi dôležité uvedomiť si, čo vaši zamestnanci naozaj potrebujú a prečo pre nich vlastne jazykové kurzy potrebujete či chcete zorganizovať.

Možností je niekoľko:

  • Poskytujete  jazykový kurz svojim zamestnancom ako benefit

V tomto prípade spoločnosť vyčleňuje každému zamestnancovi sumu, za ktorú si môže v presne vymedzenom období zabezpečiť jazykový kurz.   Keďže tu nejde o to, aby zamestnanec dosiahol konkrétne zlepšenie, či zvýšenie jazykovej úrovne nevyhnutnej pre prácu, je na ľubovôli samotného zamestnanca, či tento benefit využije, a aký jazyk si vyberie. Pri tejto forme firemného benefitu zväčša zamestnávateľ striktne nekontroluje dochádzku a nesleduje jazykový pokrok. 

  • Poskytujete jazykový kurz svojim zamestnancom, pretože je nevyhnuté, aby sa v danom cudzom jazyku zlepšili

Ide o prípad, kedy zväčša firma plánuje viacero jazykových kurzov naraz pre celé oddelenia, či skupiny zamestnancov z konkrétneho dôvodu, pretože je nevyhnutné pre ich ďalšie fungovanie vo firme, či pre ich ďalší postup, aby zvýšili v určitom cudzom jazyku svoju jazykovú úroveň.

Keďže je veľmi dôležité, aby zamestnanci za určitý čas dosiahli konkrétny pokrok, spoločnosť si zväčša určí presné pravidlá kurzu.  Ide najmä o dochádzku a úspešné absolvovanie testov – priebežného, ktorý musia účastníci kurzu absolvovať v polovici kurzu, a testu záverečného. Zvyčajne musia vo všetkých prípadoch účastníci kurzov dosiahnuť 75%, aby bola ich účasť považovaná za úspešnú.

V prípade nesplnenia týchto podmienok, si môže spoločnosť určiť rôzne sankcie ako napríklad zaplatenie kurzu, či jeho časti, uhradenie študijného materiálu, prípadne zákaz zúčastňovať sa na ďalšom pokračovaní kurzu. 

  • Poskytujete jazykový kurz svojim zamestnancom ako podporu pri presťahovaní

V tomto prípade ide najmä o kurzy slovenčiny pre cudzincov, ktoré zamestnávatelia svojim zamestnancom poskytujú, aby im uľahčili aklimatizáciu po presťahovaní sa do v novej krajiny. Tento benefit neposkytuje mnoho spoločností, napriek tomu, že je veľmi žiadaný a zamestnanci ho oceňujú a hojne využívajú. Spoločnosť tak dáva svojim zamestnancom najavo, že im záleží na tom, aby sa na Slovensku usadili, udomácnili a pracovali pre ňu čo najdlhšie.

Samozrejme, je možné poskytnúť aj kurz v inom jazyku, ak napríklad viete, že niektorý z vašich zamestnancov musí na dlhší čas pôsobiť v inej krajine. Určite veľmi ocení, keď bude môcť prísť do danej krajiny viac alebo menej jazykovo „podkutý“.

 

V poslednej časti seriálu na tému jazykové kurzy vo firmách sa zameriame na otázky Koľko na jazykové kurzy minúť a Ako motivovať zamestnancov, aby táto investícia nebola zbytočná.

 

Chcete svojim zamestnancom poskytnúť firemný jazykový kurz? Nemáte dostatok času na ich organizáciu? Obráťte sa na nás, kontaktujte nás na cbi@cbi.sk alebo na telefónnom čísle 0907 721 601 a my vám zorganizujeme firemné kurzy od A do Z!

 

 

 Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.