Jazykové kurzy pre firmy

Po desaťročí ekonomickej krízy, kedy mnohé firmy jazykové vzdelávanie obmedzili alebo celkom pozastavili, sa tento významný zamestnanecký benefit opäť prebúdza k životu. Ak ste práve vy osobou zodpovednou za výber vhodného jazykového dodávateľa, vedzte, že to v dnešnej dobe nie je vôbec jednoduché. Výber jazykovej inštitúcie a jej kvalita budú mať vplyv na spokojnosť a motiváciu vašich zamestnancov. Na konkurencieschopnosť vašej firmy a na jej výsledky.

 V seriáli článkov si posvietime na 5 otázok, na ktoré by si ste si mali odpovedať ešte predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétnu jazykovú inštitúciu.

 1.       Otázka:  KTO?

Zodpovedanie tejto otázky je pri výbere firemného jazykového kurzu kľúčovým momentom. Naskytujú sa nám tu dve možnosti:

a)      Dodávateľom jazykových služieb pre vašu firmu je jazyková inštitúcia

 Objednať si firemné jazykové kurzy cez jazykovú školu je výhodné najmä pre väčšie spoločnosti, ktoré plánujú organizovať naraz niekoľko kurzov v rôznych jazykoch.  Jazyková škola je vhodným riešením aj v prípade, že vaša spoločnosť nedisponuje priestormi, v ktorých by jazyková výučba mohla prebiehať. V takom prípade je, samozrejme, ideálnym riešením vyhľadať jazykovú inštitúciu v blízkosti pracoviska, alebo dobre dostupnú hromadnými dopravnými prostriedkami. Nemenej dôležité je, aby  priamo v škole alebo v jej okolí bola dobrá možnosť bezplatného parkovania.

Jazyková škola vám taktiež výrazne ušetrí čas. Uskutoční testovanie a zaradenie účastníkov do jazykových kurzov jednotlivých úrovní, nájde vhodných lektorov, na konci mesiaca pripraví report o dochádzke uchádzačov a mnoho iných časovo náročných úkonov, ktoré vďaka tomu nebudete musieť robiť vy. V jazykovej škole vám taktiež odborne poradia a pomôžu ušiť jazykový kurz na mieru.

 b)      Dodávateľom jazykových služieb pre vašu firmu je jednotlivec – živnostník

 Ak plánujete firemné jazykové kurzy len pre malú hŕstku svojich zamestnancov v konkrétnom jazyku a potrebujete jedného alebo dvoch lektorov, mohla by byť pre vás riešením aj možnosť, že vám firemný jazykový kurz zastrešia jednotlivci – živnostníci. Táto forma bude dozaista aj podstatne lacnejšia, bude si však vyžadovať viac času od vás. Nájsť vhodného lektora, ktorý bude schopný spĺňať vaše časové  a iné preferencie, nie je vôbec jednoduché. Naviac, ak s ním vaši zamestnanci nebudú z nejakého dôvodu spokojní, čaká vás celý proces výberu odznova.

Na záver si dáme malé zhrnutie:

Firemný jazykový kurz cez jazykovú školu:

-          Vstupné otestovanie zamestnancov

-          Ich zadelenie do kurzov

-          Zabezpečenie vhodných lektorov

-          Zabezpečenie priestorov na jazykové kurzy

-          Priebežné testovanie pokroku vašich zamestnancov

-          Reportovanie dochádzky

-          Úspora  času

Firemný jazykový kurz zabezpečený živnostníkom:

-          Vhodný pre zabezpečenie malého množstva kurzov

-          Nižšia cena za jazykový kurz

 

Stále sa neviete rozhodnúť? Kontaktujte nás na cbi@cbi.sk alebo na telefónnom čísle 0907 721 601 a my vám radi a odborne poradíme!Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.