Profesionálny životopis - Ako na to?

CV – čo táto skratka znamená?

 

5 rád, ako napísať skutočne profesionálny životopis

 

CV je skratka pre slová curriculum vitae, ktorá sa vo svete, no stále častejšie aj  u nás, používa pre pojem životopis.

Curriculum vitae v latinčine znamená „beh života“. Popisuje teda priebeh nášho života – akademického a profesionálneho. V súčasnosti sa používa výlučne štrukturovaný životopis, teda písaný v podobe formulára namiesto celých viet.

ŽIVOTOPIS by v dnešnej dobe nemal byť len profesný, ale aj profesionálny. Práve prehľadný  a profesionálne vyzerajúci životopis vám môže otvoriť bránu k pracovnému pohovoru.

Ako by mal teda takýto životopis vyzerať a čo by mal obsahovať?

V európskom meradle sa dnes používa formát EUROPASS. Jeho vzory sú na internete dostupné v množstve rôznych jazykov. Po stiahnutí Europassu v konkrétnom jazyku už doň len jednoducho doplníte svoje osobné údaje, dosiahnuté vzdelanie, doterajšie pracovné skúsenosti, a taktiež svoje zručnosti a vedomosti.

Nezabudnite spomenúť aj všetky možné školenia, ktoré ste absolvovali, či certifikáty, ktoré ste získali. Nevadí, že nemajú nič spoločné s prácou, o ktorú sa uchádzate. Nikdy totiž neviete, čo sa môže hodiť. Neraz sa stalo, že sa človek uchádzal a na pohovor prišiel na pozíciu, na ktorú sa nehodil a nebol prijatý, no na základe istého údaju v životopise si ho v rámci tej istej spoločnosti posunuli a pozvali na pohovor na inú pozíciu. A...prijali ho.

Samozrejme, veľmi dôležitou časťou v životopise sú jazykové znalosti. Čím viac jazykov viete, tým väčšiu šancu uspieť na pohovore máte.

Povedali sme, že do životopisu je dobré uviesť všetky vedomosti, skúsenosti, jazykové a rôzne iné znalosti (práca s počítačom, práca v tom ktorom počítačovom programe, znalosti v špecifikovaných odboroch), vodičský preukaz atď. Avšak POZOR! Nikdy v životopise úroveň týchto vedomostí, znalostí a zručností neprikrášľujte a nezveličujte. Jednoducho povedané – v životopise nikdy neklamte! V mnohých spoločnostiach sú už na „prikrášľovačov“ zvyknutí a pripravení a vedia si vás v tom ktorom odbore veľmi jednoducho preskúšať.

Medzi súčasné trendy  sa čoraz viac radí aj „video prezentácia“ uchádzačov. O tejto forme si viac povieme v niektorom z ďalších blogov.

Aké sú teda dobré rady na záver?

  1. Používajte formát životopisu Europass – je to momentálne najpoužívanejší formát, ktorý je prehľadný a pôsobí vysoko profesionálne.
  2. Nezabudnite uviesť všetky absolvované školenia a získané certifikáty, nehľadiac na to, či súvisia  s danou pracovnou pozíciou.
  3. Uveďte všetky svoje jazykové znalosti – objektívne. Jazyky definitívne otvárajú dvere k pracovným pozíciám.
  4. Buďte úprimný a v životopise nikdy neklamte! Vyhnete sa tak možnej nepríjemnej blamáži.
  5. Sledujte súčasné trendy v tvorbe životopisu a staňte sa „profíkom“ vo „video prezentáciách“ – podľa niektorých HR oddelení nadnárodných spoločností stále častejšou formou prezentácie uchádzačov o pracovnú pozíciu.

Máte problém s jednotlivými kolónkami v cudzojazyčnom životopise alebo si neviete rady s jeho vyplnením? Potrebujete sa zlepšiť v anglickom, nemeckom, ruskom, talianskom, španielskom, či inom jazyku?

Neváhajte a kontaktujte nás na cbi@cbi.skOtestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.