Individuálny jazykový kurz - áno alebo nie?

5 výhod, prečo si vybrať individuálny jazykový kurz

 

Chceli ste už dávno navštevovať jazykový kurz, no vaše časové možnosti sú obmedzené či špecifické? Veľa cestujete a nevyhovuje Vám pevný rozvrh výučby? Nemáte čas dochádzať na jazykový kurz do jazykovej školy? Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali áno, máme pre vás ideálne riešenie – individuálny jazykový kurz. V nasledujúcich riadkoch vám priblížime 5 výhod, prečo sa pre tento typ kurzu oplatí rozhodnúť.

  1. Obmedzené časové možnosti, resp. potreba časovej flexibility – ak patríte do tejto skupiny ľudí, individuálne jazykové kurzy sú pre vás tým pravým. Pri individuálnej výučbe si sami určujete, ako často a kedy bude výučba prebiehať. Taktiež máte možnosť dohodnúť sa s lektorom na prípadných zmenách v rozvrhu a zintenzívnení, či naopak, preriedení výučby.
  1. Rýchlejší jazykový progres – ak sa potrebujete dostať na vyššiu jazykovú úroveň za menej ako jeden či dva semestre, individuálna výučba je určená práve vám. Samozrejme, mnoho závisí od Vás a od Vášho prístupu. Nezabúdajte, že učiteľ Vám môže otvoriť dvere, no Vy musíte vstúpiť.
  1. Možnosť výučby z pohodlia domova či pracoviska – nemáte čas dochádzať na jazykovú výučbu? Vyberte si individuálny jazykový kurz a lektor príde priamo k vám domov či do práce.
  1. Možnosť výučby jazyka, ktorý nie je v ponuke kurzov pre verejnosť –  pre záujemcov o cudzí jazyk, ktorý v rámci kurzov pre verejnosť nie je  v ponuke, či o netradičný jazyk. Mnohé jazykové školy disponujú  databázou skúsených lektorov mnohých národností, ktorí vyučujú rôzne netradičné jazyky (portugalský jazyk, čínsky jazyk, japonský jazyk...).
  1. Jazyková výučba na mieru – nebavia vás klasické vyučovacie metódy a predpísané učebnice? Individuálny jazykový kurz je Váš kurz, zameraný na Vaše špecifické potreby a ciele. Samozrejme, úspech individuálnej výučby závisí aj od skúseností lektora, ktorý Vás kurzom povedie. O tom, ako by mal skúsený a profesionálny lektor vyzerať, si povieme v niektorom z nasledujúcich blogov.

 Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.