Ako a kedy začať u detí s angličtinou?

O tom, že v dnešnej dobe sa bez angličtiny vo svete nezaobídeme, zrejme netreba pridlho hovoriť. A inštitúcií, v ktorých nás po anglicky naučia, či len zdokonalia, je v dnešnej dobe neúrekom. Čo však naši najmenší? Ako a kedy začať s výučbou angličtiny u detí, sa dočítate v najbližších riadkoch.

Poznáte to. Niektoré mamičky by chceli, aby ich dieťa hovorilo po anglicky skôr, ako vôbec začne rozprávať (samozrejme, trošku preháňame), iné si zase hovoria, že na výučbu cudzieho jazyka je ešte čas. Kedy je tá najvhodnejšia doba, sme sa opýtali Andrey Tinkovej, ktorá sa už viac ako 7 rokov venuje vyučovaniu angličtiny pre deti.

Kedy sa dieťa najrýchlejšie naučí cudzí jazyk? V akom veku je najvhodnejšie začať?

Čím sú deti menšie, tým sú k reči vnímavejšie. Slová, frázy zachytávajú sluchom a pamätajú si ich, aj keď sa to, samozrejme, neprejaví hneď. Vytvoria si tým základ cudzieho jazyka, na ktorom môžu neskôr stavať.

 

Ideálne je začať v „škôlkarskom veku“, od 3 rokov. Aj v 2 rokoch, pokiaľ má dieťa dostatočne zvládnutý materinský jazyk zodpovedajúci jeho veku. Dieťa do šiestich rokov totiž zachytáva najviac informácií a s týmto základom dokáže neskôr výborne pracovať. Cudzí jazyk sa deťom v podstate len predstavuje, a to formou hier, pesničiek a básničiek.

 

Akou formou a akými metódami vyučujete deti?

Deti vyučujem od veku 2 rokov. Deti sa cudzí jazyk učia hrou, zážitkami. Spievame veľa pesničiek, učíme sa básničky. Určite by sa deti na hodine nemali memorovať slovíčka alebo mať „lekcie“ cudzieho jazyka.

Výučba by mala byť čo najprimeranejšia veku dieťaťa – prostredníctvom pesničky, riekanky, rozprávky, v ktorých je slovná zásoba zameraná na to, čo chcem deti naučiť (časti tela, pozdravy, farby, atď).

 

Vždy hovorím rodičom, aby nečakali hneď, že ich dieťa na otázku „Čo je toto?“ (ukazujem na stôl), odpovie „TABLE“. Ale keď poviem: „Let´ s dance“, všetky deti začnú tancovať. Alebo: „Clap your hands“, všetky začnú tlieskať. Na základe reakcií detí vidím, že rozumejú a veľmi rýchlo si osvojujú cudzie slovíčka a pokyny.

 

Ako dlho by mala trvať vyučovacia hodina?

Vyučovacia hodina musí byť prispôsobená veku dieťaťa. Napríklad trojročné dieťa udrží pozornosť na nie viac ako 20 minút. Vekom sa trvanie hodín, samozrejme, predlžuje.

Hodinu začíname pohybovou hrou v anglickom jazyku. Potom nasleduje ďalšia hra alebo pesnička, v ktorej sú obsiahnuté slovíčka z danej slovnej zásoby. Každá hodina, resp. vyučovací úsek, je zameraný na konkrétnu slovnú zásobu, ktorú si deti osvojujú tak, že spievajú či recitujú, ukazujúc na konkrétnu vec. Škôlka ja výborným miestom na výučbu, pretože poskytuje mnoho motivačných podnetov a predmetov – vláčikov, autíčok, lietadielok a celú škálu zvieratiek, takže si slovíčka takto vždy vizualizujeme. Záver hodiny je „TABLE TIME“ (deti sú naučené, že zazvoním na zvonček, čo je pre ne signálom, že majú vyskočiť z koberca a sadnúť si za stôl), kde deti do pracovného zošita vypracujú danú tému vyučovacej hodiny. Je to v podstate také zhrnutie toho, na čo sme sa na hodine zameriavali. Opäť však je všetko formou hry – deti kreslia, vyfarbujú či vyberajú správny obrázok. 

 

Ako sa odlišuje prístup k dospelým a k deťom?

Ako som už spomenula, deti sa učia hrou, pohybom, zážitkom. Na hodinách máme veľa zábavy, sedíme v kruhu na zemi, tancujeme, okrem „TABLE TIME“, kedy pracujeme za stolom. To je už však záver hodiny, ktorý trvá necelých 5 minút. Myslím, že dospelí by na hodine neskákali a netlieskali rukami, čo je často škoda. Výučba dospelých je serióznejšia, založená skôr na vysvetľovaní gramatických javov a na ich precvičovaní.

 

Treba deti do učenia vôbec nútiť alebo sa učia prirodzene?

Treba to nechať na prirodzenosť. Deti v predškolskom veku sa do učenia nútiť nemajú.

Mala som v triede chlapčeka, ktorý pochádzal z bilinguálnej rodiny, jeho otec bol Američan. Jeho mame som povedala, že nemusí chodiť na hodiny, keďže prirodzene „speakuje“ s otcom. Chlapec ale na hodiny chcel chodiť, pretože tam bola zábava.

Poznám aj rodiny, ktoré sú čisto slovenské, ale preto, že je to teraz „in“, jeden z rodičov rozpráva s dieťaťom od narodenia v cudzom jazyku. Podľa mňa to prirodzené nie je, keďže rodičia medzi sebou hovoria len po slovensky. Dieťa to vníma a je potom celé popletené a môže to spôsobiť to, že začne rozprávať neskôr alebo v konečnom dôsledku nebude ovládať ani jeden jazyk poriadne. Čo je len na škodu, pretože jeden jazyk  väčšinou materinský – by mal byť dominantnejší.

 

Aké výhody poskytuje Canadian Bilingual Institute vo výučbe detí?

Z môjho pohľadu je Canadian Bilingual Institute ideálnym miestom na výučbu angličtiny pre deti, a to najmä vzhľadom na to, že pre ne v tomto inštitúte nájdete špeciálne upravenú miestnosť, v ktorej lektor i dieťa nájdu množstvo námetov na aktivity a motiváciu. Canadian Kids Club je krásne farebný, plne vybavený audiovizuálnou technikou spolu s rozprávkovými a pesničkovými anglickými CD pre deti. Dieťa dozaista zaujme množstvo interaktívnych hračiek, no a nezanedbateľnou výhodou je, že dieťa má možnosť vzdelávať sa v tomto klube, zatiaľ čo jeho rodič navštevuje jazykový kurz.

Zdieľaj na sociálnych sieťach:

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.