Angličtina pre začiatočníkov: Základné výrazy, ktoré ihneď využijete v praxi

 

Naučiť sa po anglicky môže trvať týždne, mesiace, ale aj roky. Základné frázy si však ľahko môže osvojiť aj začiatočník. Priblížme si hlavné anglické výrazy, ktoré nám pomôžu v konverzácii s cudzincami.

 

Tento článok sme sa rozhodli napísať pre tých, ktorí s angličtinou práve začínajú. Či už na jazykovom kurze, alebo sami doma s knihou či učebnicou v ruke. Konverzácie sú nevyhnutnou súčasťou výučby cudzieho jazyka, aj keď určite nie sú tým jediným, na čo sa zameriavať.

Základných fráz je, samozrejme, mnoho a vtesnať ich všetky do článku by bolo nemožné. Náš výber sme preto obmedzili na týchto sedem viet.

  1. Hello, how are you? – (Ahoj, ako sa máš?)

„Hello“je univerzálnym pozdravom, ktorý môžete využiť vo formálnom aj neformálnom prostredí.

Vo formálnom prostredí sa tiež zdravíme takto:

  • „Good morning“ (Dobré ráno) sa ako pozdrav využíva doobeda.

  • „Good afternoon“ (Dobré popoludnie) použite od obeda do večere (cca 12:00 – 18:00).

  • Pozdravom „Good evening“ (Dobrý večer) sa zdravíme večer, približne od tej 18-tej hodiny.

„Hi“ sa však už používa v hovorovej reči, a teda takto sa bez ostychu pozdravte svojmu kamarátovi alebo dobrému známemu.

2. My name is…/I am… – (Volám sa...)

Keď chcete povedať, ako sa voláte, môžete využiť dve formulky. Prvou je dlhšia verzia: „My name is…“ (Moje meno je…) a poviete svoje meno. V kratšej verzii stačí povedať iba – „I am…“

3. Nice to meet you. – (Teší ma, že ťa/vás spoznávam.)

Po zoznámení si touto vetou u dotyčného iste šplhnete. :)

4. Thank you. – (Ďakujem ti/vám.)

Dokonca môžete použiť až tri varianty poďakovania. Okrem tejto verzie sa zvykne hovoriť iba samotné „Thanks“ alebo zase dlhšie: „Thank you very much“.

5. Excuse me,... – (Prepáčte/Ospravedlňte ma,...)

Stalo sa vám už, že ste sa vo vlaku chceli predrať úzkou uličku, ale bránil vám v tom cudzinec, ktorý na „Prepáčte, mohol by som…“ vôbec nereagoval? Vtedy zaúraduje táto vetička. Tak isto, ak sa chcete niekoho spýtať, kde sú toalety alebo koľko je hodín, začnete touto frázou.

Príklady:

  • Excuse me, where is the toilet? – Prepáčte, kde sú toalety?

  • Excuse me, what is the time? – Prepáčte, koľko je hodín?

6. Sorry,... – (Prepáčte,...)

Niektorí začiatočníci si mýlia používanie fráz „Sorry“ a „Excuse me“. Aj keď v slovenskom preklade znamenajú takmer to isté, používajú sa v iných komunikačných situáciách.

Tu je rozdiel:

  • Hi Kamil, sorry I am late... – Ahoj, Kamil, prepáč, že meškám.

  • Excuse me, can you help me? – Prepáčte, môžete mi pomôcť?

7. Bye/Goodbye. – (Čau/Dovidenia.)

Keď už vieme, ako sa predstaviť, ospravedlniť či poďakovať, poďme si ešte povedať, ako sa rozlúčime.

Medzi formálne pozdravy patrí: goodbye.

Neformálne sa zdravíme: bye, bye bye. S priateľmi môžeme dokonca použiť frázy: see you, see you later (Uvidíme sa neskôr).

Angličtina nemusí bolieť. Ani začiatočníkov

Keď sa angličtinu učíte systematicky a pravidelne, aj vám ako začiatočníkovi sa jazyk ľahko dostane pod kožu. Dôležité je byť vytrvalý a trpezlivý, aj vtedy, keď vám po prvýkrát nejde výslovnosť alebo správny čas v gramatike. Všetko je o tréningu. Naši lektori vám na hodinách ukážu, ako sa naučiť angličtinu aj bez bolesti. Naše hodiny sú zábavné a individuálne.
Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.