Registrácia na jazykový kurz


Konverzacny kurz - Anglicky jazyk, B2, kedykolvek, kedykolvek, kedykolvek, 20 hodín, native lektor, 115,50 € bez DPH), 138,60 € s DPH

Registrácia na tento kurz nie je možná.

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.