Zamestnanci


Henry Silva: founder

Katarína Málková: office director

Ľubica Halandová: academic & key account manager

Marta Durilová:  office manager

Andrea Tinková: account manager, invoice coordinator

Igor Beračko: IT manager

Helena Huttová: financial specialist, invoice coordinator

 

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.