Kurzy všeobecného jazyka


Všeobecný jazykový kurz ponúkame pre anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk, ruský jazyk a pre slovenský jazyk pre cudzincov (Slovak for foreigners). Kurz je zameraný na bežné využitie jazyka, v rámci hodín sa kladie dôraz na všetky jazykové zručnosti:

  • počúvanie s porozumením
  • čítanie s porozumením
  • rozprávanie a výslovnosť
  • písanie
  • gramatické štruktúry
  • slovná zásoba
  • jazykové funkcie

Študenti sa rovnomerne venujú všetkým štyrom jazykovým zručnostiam (počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie), sú vedení k používaniu gramatiky a slovnej zásoby v reálnych životných situáciách, a to pod vedením tak slovenských lektorov, ako rodených hovoriacich. Na hodinách sú využívané najmodernejšie učebné materiály a audiovizuálna technika, ktoré prispievajú k čo najefektívnejšiemu osvojeniu si jazyka na príslušnej úrovni.

Vseobecna anglictina

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
- utorok - stvrtok17:55-19:25native5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
A1utorok - stvrtok17:55-19:25native5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
A1utorok - stvrtok12:50-14:20slovak8017.10.2017-20.03.2018280,00 €Registrovať
A1utorok - stvrtok17:55-19:25slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
A2pondelok - streda07:15-08:45slovak5011.10.2017-15.01.2018207,50 €Registrovať
A2pondelok - streda16:20-17:50slovak5011.10.2017 - 15.01.2018195,10 €Registrovať
A2pondelok - streda17:55-19:25slovak5011.10.2017 - 15.01.2018207,50 €Registrovať
A2utorok - stvrtok19:30-21:00native5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
A2pondelok - streda16:20-17:50native8016.10.2017 - 19.03.2018311,70 €Registrovať
A2pondelok - streda17:55-19:25slovak8016.10.2017 - 19.03.2018311,70 €Registrovať
A2utorok - stvrtok17:55-19:25native8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
A2/B1pondelok - streda16:20-17:50slovak5011.10.2017-15.01.2018207,50 €Registrovať
A2/B1utorok - stvrtok07:15-08:45slovak5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
A2/B1pondelok - streda16:20-17:50slovak8016.10.2017 - 19.03.2018311,70 €Registrovať
A2/B1utorok - stvrtok16:20-17:50slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
B1pondelok - streda07:15-08:45native5011.10.2017-15.01.2018245,80 €Registrovať
B1utorok - stvrtok17:55-19:25slovak5005.10.2017 - 11.01.2018207,50 €Registrovať
B1pondelok - streda19:30-21:00native5016.10.2017 - 17.01.2018248,30 €Registrovať
B1utorok - stvrtok17:55-19:25slovak5007.09.2017 - 30.11.2017207,50 €Registrovať
B1utorok - stvrtok17:55-19:25native8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
B1pondelok - streda17:55-19:25native8016.10.2017 - 19.03.2018390,00 €Registrovať
B1utorok - stvrtok16:20-17:50slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
B1utorok - stvrtok17:55-19:25slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
B1utorok - stvrtok17:55-19:25native5011.09.2017-06.12.2017207,50 €Registrovať
B1/B2pondelok - streda12:50-14:20slovak5011.10.2017 - 15.01.2018207,50 €Registrovať
B1/B2utorok - stvrtok07:15-08:45slovak5016.10.2017 - 17.01.2018207,50 €Registrovať
B1/B2utorok16:20-17:50slovak2024.10.2017 - 02.01.201897,10 €Registrovať
B1/B2pondelok - streda10:40-12:10slovak8016.10.2017 - 19.03.2018311,70 €Registrovať
B1/B2pondelok - streda12:50-14:20slovak8016.10.2017 - 19.03.2018280,00 €Registrovať
B2utorok - stvrtok07:15-08:45slovak5017.10.2017-18.01.2018245,80 €Registrovať
B2pondelok - streda17:55-19:25native5025.09.2017 - 20.12.2017248,30 €Registrovať
B2streda19:30-21:00native2011.10.2017 - 20.12.201797,10 €Registrovať
B2pondelok - streda19:30-21:00native5016.10.2017 - 17.01.2018207,80 €Registrovať
B2pondelok - streda19:30-21:00slovak8016.10.2017 - 19.03.2018390,00 €Registrovať
B2utorok - stvrtok17:55-19:25slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
B2pondelok - streda19:30-21:00native5016.10.2017-17.01.2018207,50 €Registrovať
B2/C1pondelok - streda19:30-21:00native5016.10.2017 - 17.01.2018248,30 €Registrovať
B2/C1pondelok - streda19:30-21:00slovak8016.10.2017 - 19.03.2018390,00 €Registrovať
C1pondelok - streda07:15-08:45slovak4011.10.2017-15.01.2018245,80 €Registrovať
C1pondelok - streda17:55-19:25native4016.10.2017 - 20.12.2017245,80 €Registrovať

Vseobecna anglictina pre tinedzerov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A1pondelok - streda16:20-17:50slovak8016.10.2017 - 19.03.2018359,20 €Registrovať
A2utorok - stvrtok12:50-14:20slovak2017.10.2017 - 16.11.2017115,80 €Registrovať
B1/B2streda16:20-17:50native2016.10.2017 - 18.12.2017115,80 €Registrovať
B1/B2pondelok - streda12:50-14:20slovak8016.10.2017 - 19.03.2018280,00 €Registrovať

Vseobecna francuzstina

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A1utorok - stvrtok16:20-17:50native8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
A2/B1utorok - stvrtok19:30-21:00slovak5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
B1utorok - stvrtok19:30-21:00native5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
B1/B2stvrtok16:20-17:50slovak2019.10.2017 - 21.12.2017124,20 €Registrovať

Specializovany kurz obchodnej anglictiny

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A1/A2utorok - stvrtok14:40-16:10slovak5017.10.2017-18.01.2018195,10 €Registrovať
B1pondelok - streda19:30-21:00slovak4016.10.2017 - 20.12.2017224,20 €Registrovať
B1pondelok - streda12:50-14:20slovak8016.10.2017 - 19.03.2018359,20 €Registrovať
B1pondelok - streda19:30-21:00native8016.10.2017 - 19.03.2018311,70 €Registrovať
B1/B2pondelok - streda12:50-14:20native4011.10.2017 - 20.12.2017224,20 €Registrovať
B2pondelok - streda17:55-19:25slovak4016.10.2017 - 17.01.2018248,30 €Registrovať
C1pondelok - streda12:50-14:20native8016.10.2017 - 19.03.2018359,20 €Registrovať

Vseobecna rustina

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A1/A2utorok14:40-16:10slovak2017.10.2017 - 19.12.2017187,50 €Registrovať
A2utorok - stvrtok19:30-21:00native5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
A2utorok - stvrtok19:30-21:00slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať

Slovencina pre cudzincov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2pondelok - streda07:15-08:45slovak5016.10.2017-17.01.2018245,80 €Registrovať
A2pondelok - streda14:40-16:10slovak8016.10.2017 - 19.03.2018311,70 €Registrovať
A2utorok - stvrtok19:30-21:00slovak5017.10.2017-18.01.2018232,50 €Registrovať
B1utorok - stvrtok07:15-08:45slovak5017.10.2017-18.01.2018245,80 €Registrovať
B1utorok - stvrtok12:50-14:20slovak5017.10.2017-18.01.2018224,50 €Registrovať
B1utorok - stvrtok12:50-14:20slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
B2/C1pondelok12:50-14:20slovak2016.10.217 - 18.12.2017115,80 €Registrovať
B2/C1utorok - stvrtok19:30-21:00native4017.10.2017 - 19.12.2017245,80 €Registrovať
C1pondelok - streda12:50-14:20native5011.10.2017 - 15.01.2018224,50 €Registrovať

Kurz pre seniorov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2pondelok - streda07:15-08:45native5016.10.2017-17.01.2018207,50 €Registrovať
A2pondelok - streda09:00-10:30slovak5016.10.2017 - 17.01.2018207,50 €Registrovať
A2pondelok - streda09:00-10:30native8016.10.2017 - 19.03.2018311,70 €Registrovať

Vseobecna anglictina pre deti vo veku 5-10 rokov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2pondelok - streda12:50-14:20slovak5011.10.2017 - 15.01.2018182,50 €Registrovať
A2utorok - stvrtok12:50-14:20native5017.10.2017-18.01.2018182,50 €Registrovať
A2pondelok - streda12:50-14:20native8016.10.2017 - 19.03.2018280,00 €Registrovať
A2utorok - stvrtok12:50-14:20slovak8017.10.2017-20.03.2018280,00 €Registrovať

Konverzacny kurz - Anglicky jazyk

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2pondelok - streda14:40-16:10slovak5009.10.2017 - 08.01.2018195,10 €Registrovať
A2pondelok - streda14:40-16:10slovak5009.10.2017 - 08.01.2018195,10 €Registrovať
A2piatok14:40-16:10native2020.10.2017-22.12.2017115,80 €Registrovať
A2/B1piatok12:50-14:20slovak2020.10.2017-22.12.2017115,80 €Registrovať
ALLpondelok - streda16:20-17:50slovak10kedykolvek207,50 €Registrovať
B1piatok16:20-17:50slovak native2020.10.2017-22.12.201797,10 €Registrovať
B1/B2utorok - stvrtok16:20-17:50native5005.10.2017 - 28.12.2017248,30 €Registrovať
B1/B2utorok - stvrtok14:40-16:10slovak5017.10.2017-18.01.2018224,50 €Registrovať
B1/B2sobota09:00-12:15slovak native4021.10.2017 - 23.12.2017207,50 €Registrovať
B2utorok - stvrtok14:40-16:10slovak2005.10.2017 - 07.11.2017115,80 €Registrovať
B2/C1pondelok - streda19:30-21:00native4009.10.2017 - 18.12.2017245,80 €Registrovať
B2/C1piatok16:20-17:50slovak native2020.10.2017-22.12.201797,10 €Registrovať
B2/C1piatok17:55-19:25slovak native2020.10.2017-22.12.2017115,80 €Registrovať
B2/C1sobota09:00-12:15slovak native4021.10.2017 - 23.12.2017207,50 €Registrovať

Obchodna korespondencia v anglictine

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2pondelok - streda19:30-21:00slovak5016.10.2017 - 17.01.2018207,50 €Registrovať
B2/C1pondelok - streda19:30-21:00native4016.10.2017 - 20.12.2017245,80 €Registrovať

Anglictina pre mamicky s detmi vo veku 3-5 rokov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2utorok - stvrtok14:40-16:10native5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
B1/B2utorok - stvrtok12:50-14:20native5017.10.2017-18.01.2018175,50 €Registrovať

Vseobecna spanielcina

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2utorok - stvrtok14:40-16:10slovak5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
A2utorok - stvrtok14:40-16:10slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
A2utorok - stvrtok14:40-16:10slovak8017.10.2017-20.03.2018280,00 €Registrovať
B1/B2stvrtok16:20-17:50slovak2019.10.2017 - 21.12.2017115,80 €Registrovať
B2utorok - stvrtok12:50-14:20native5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
B2pondelok - streda17:55-19:25slovak8016.10.2017 - 19.03.2018390,00 €Registrovať
B2/C1pondelok - streda19:30-21:00native4016.10.2017 - 20.12.2017245,80 €Registrovať

Konverzacny kurz - Taliansky jazyk

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2pondelok - streda19:30-21:00slovak5016.10.2017 - 17.01.2018232,50 €Registrovať
B1/B2piatok16:20-17:50slovak native2020.10.2017-22.12.2017115,80 €Registrovať

Priprava na maturitu

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2pondelok - streda14:40-16:10native8016.10.2017 - 19.03.2018359,20 €Registrovať

Vseobecna taliancina

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2utorok - stvrtok19:30-21:00slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
A2utorok - stvrtok19:30-21:00slovak5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
B1utorok - stvrtok19:30-21:00slovak5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
B1utorok - stvrtok19:30-21:00slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
B1/B2pondelok - streda16:20-17:50native5016.10.2017 - 17.01.2018248,30 €Registrovať
B1/B2pondelok - streda16:20-17:50native8016.10.2017 - 19.03.2018390,00 €Registrovať

Vseobecna nemcina

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2utorok - stvrtok19:30-21:00slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať
B1pondelok - streda12:50-14:20native5016.10.2017 - 17.01.2018232,50 €Registrovať
B1pondelok - streda14:40-16:10slovak8016.10.2017 - 19.03.2018359,20 €Registrovať
B1utorok - stvrtok19:30-21:00slovak8017.10.2017-20.03.2018311,70 €Registrovať

Konverzacny kurz - Slovencina pre cudzincov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2/B1piatok07:15-08:45slovak2020.10.2017-22.12.2017115,80 €Registrovať
B2/C1piatok17:55-19:25native2020.10.2017-22.12.2017115,80 €Registrovať

Semi-individualne hodiny

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLkedykolvekkedykolvekslovak10kedykolvek207,50 €Registrovať

Individualne hodiny

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLkedykolvekkedykolvekslovak10kedykolvek248,80 €Registrovať

Individualne extra hodiny

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLutorok - stvrtok09:00-10:30native10kedykolvek224,50 €Registrovať

Individualna priprava na pohovor v anglictine

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLutorok - stvrtok09:00-10:30native10kedykolvek240,80 €Registrovať

Interview English semi-ind

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLpiatok16:20-17:50slovak native1020.10.2017-24.11.2017260,00 €Registrovať

Individualny kurz anglictiny pre pracu

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B1pondelok - streda10:40-12:10slovak10kedykolvek232,50 €Registrovať
B1pondelok - streda10:40-12:10slovak10kedykolvek232,50 €Registrovať
B2pondelok - streda10:40-12:10slovak10kedykolvek232,50 €Registrovať
B2kedykolvekkedykolveknative10kedykolvek232,50 €Registrovať
B2pondelok - streda10:40-12:10slovak10kedykolvek232,50 €Registrovať

Kurz anglictiny pre pracu

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B1pondelok - streda09:00-10:30slovak5016.10.2017 - 17.01.2018207,50 €Registrovať

Semi-individualne extra hodiny

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B1pondelok - streda14:40-16:10native20kedyko?vek97,10 €Registrovať

Anglictina pre letusky

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B1utorok - stvrtok12:50-14:20slovak5017.10.2017-18.01.2018182,50 €Registrovať

Priprava na pohovor v anglictine

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B1/B2pondelok - streda10:40-12:10slovak5016.10.2017 - 17.01.2018207,50 €Registrovať
B1/B2utorok16:20-17:50slovak2017.10.2017 - 19.12.2017115,80 €Registrovať

Anglictina pre sektretarky a asistentky

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B1/B2pondelok - streda12:50-14:20slovak50kedyko?vek182,50 €Registrovať

Anglictina na prezitie v kazdej situacii

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B1/B2pondelok16:20-17:50native2016.10.217 - 18.12.2017115,80 €Registrovať

Vseobecna anglictina pre tinedzerov vo veku 11-15 rokov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B1/B2utorok16:20-17:50native2017.10.2017 - 19.12.2017124,20 €Registrovať

Akademicka a obchodna gramatika

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B2pondelok - streda17:55-19:25native5016.10.2017 - 17.01.2018248,30 €Registrovať
C1utorok - stvrtok07:15-08:45slovak4016.10.2017 - 20.12.2017245,80 €Registrovať

Vojenska anglictina

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B2pondelok - streda09:00-10:30slovak80kedyko?vek359,20 €Registrovať

Konverzacny kurz - Rusky jazyk

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B2/C1piatok07:15-08:45slovak2020.10.2017-22.12.2017115,80 €Registrovať
B2/C1piatok17:55-19:25slovak native2020.10.2017-22.12.2017115,80 €Registrovať

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.