Kurzy všeobecného jazyka


Kurz je zameraný na bežné využitie jazyka, v rámci hodín sa kladie dôraz na všetky jazykové zručnosti:

  • počúvanie s porozumením
  • čítanie s porozumením
  • rozprávanie a výslovnosť
  • písanie
  • gramatické štruktúry
  • slovná zásoba
  • jazykové funkcie

Študenti sa rovnomerne venujú všetkým štyrom jazykovým zručnostiam (počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie), sú vedení k požívaniu gramatiky a slovnej zásoby v reálnych životných situáciách, a to pod vedením tak slovenských lektorov, ako rodených hovoriacich. Na hodinách sú využívané najmodernejšie učebné materiály a audiovizuálna technika, ktoré prispievajú k čo najefektívnejšiemu osvojeniu si jazyka na príslušnej úrovni.

Vseobecna anglictina

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A1utorok - stvrtok07:15-08:45slovak5017.10.2017-18.01.2018207,50 €Registrovať
ALLsobota09:00-10:30native10kedykolvek240,80 €Registrovať
ALLsobota10:40-12:10native10kedykolvek240,80 €Registrovať
ALLpondelok - streda10:40-12:10native10kedykolvek240,80 €Registrovať

Konverzacny kurz - Anglicky jazyk

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2piatok14:40-16:10native2020.10.2017-22.12.2017115,80 €Registrovať

Kurz pre seniorov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
A2pondelok - streda09:00-10:30native8016.10.2017 - 19.03.2018311,70 €Registrovať

Individualne extra hodiny

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLpondelok09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLstreda09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLutorok - stvrtok10:40-12:10slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok09:00-10:30native6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok10:40-12:10slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok14:40-16:10slovak native6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok16:20-17:50slovak native6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLstvrtok09:00-10:30native6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLutorok - stvrtok10:40-12:10slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok09:00-10:30native6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok10:40-12:10slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok10:40-12:10native6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok10:40-12:10slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok10:40-12:10slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok10:40-12:10slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok12:50-14:20slovak6kedykolvek151,00 €Registrovať
B1pondelok09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
B2streda09:00-10:30slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať

Semi-individualne hodiny

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLpondelok - stredakedykolveknative10kedykolvek240,80 €Registrovať
ALLkedykolvekkedykolvekslovak6kedykolvek149,20 €Registrovať
ALLkedykolvekkedykolveknative6kedykolvek149,20 €Registrovať
ALLkedykolvekkedykolvekslovak native6kedykolvek157,50 €Registrovať

Individualne hodiny

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLkedykolvekkedykolvekslovak10kedykolvek232,50 €Registrovať
ALLkedykolvekkedykolveknative6kedykolvek149,20 €Registrovať

Individualna priprava na pohovor v anglictine

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLutorok - stvrtok09:00-10:30native10kedykolvek240,80 €Registrovať
ALLutorok - stvrtok09:00-10:30native6kedykolvek149,20 €Registrovať
ALLutorok - stvrtok10:40-12:10slovak6kedykolvek149,20 €Registrovať
ALLutorok - stvrtok10:40-12:10native6kedykolvek149,20 €Registrovať
ALLutorok - stvrtok09:00-10:30slovak6kedykolvek149,20 €Registrovať
ALLutorok09:00-10:30native6kedykolvek149,20 €Registrovať
B2pondelok - streda10:40-12:10native10kedykolvek240,80 €Registrovať

Semi-individualne extra hodiny

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLpiatok12:50-14:20slovak native6kedykolvek145,00 €Registrovať
ALLpiatok10:40-12:10slovak6kedykolvek145,00 €Registrovať
B2pondelok - streda10:40-12:10native10kedykolvek237,00 €Registrovať

EU Anglictina

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLpondelok - streda09:00-10:30slovak10kedykolvek232,50 €Registrovať
ALLpondelok - streda09:00-10:30native10kedykolvek240,80 €Registrovať

Vojenska anglictina

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLpondelok - streda10:40-12:10slovak10kedykolvek232,50 €Registrovať

Individualny kurz anglictiny pre pracu

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLutorok - stvrtok10:40-12:10native6kedykolvek149,20 €Registrovať
ALLutorok - stvrtok10:40-12:10slovak6kedykolvek149,20 €Registrovať
ALLutorok - stvrtok10:40-12:10slovak6kedykolvek149,20 €Registrovať
ALLutorok - stvrtok10:40-12:10native10kedykolvek232,50 €Registrovať

Konverzacny kurz pre deti vo veku 6-10 rokov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLpiatok12:50-14:20native6kedykolvek149,20 €Registrovať

Priprava na pracovny pohovor semi-individualny kurz

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLpiatok14:40-16:10slovak native6kedykolvek149,20 €Registrovať

Interview English semi-ind

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
ALLpiatok16:20-17:50slovak native1020.10.2017-24.11.2017260,00 €Registrovať

Anglictina pre taxikarov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
B1piatok14:40-16:10slovak native2020.10.2017-22.12.2017115,80 €Registrovať
B1pondelok - streda09:00-10:30native8016.10.2017 - 19.03.2018359,20 €Registrovať

Anglictina pre lekarov

ÚroveňRozvrhČasLektorPočet hodínTermínCena bez DPH
C1pondelok - streda10:40-12:10native10kedykolvek240,80 €Registrovať

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.