Canadian Bilingual Institute

Canadian Bilingual Institute – jazykové kurzy Bratislava patrí medzi najmodernejšie jazykové školy, ktorá už od roku 2001 poskytuje výučbu anglického, francúzskeho a slovenského jazyka určeného pre zahraničných záujemcov v moderne zariadených priestoroch v Bratislave. Počas existencie CBI sa nám podarilo získať si dôveru veľkého počtu študentov, úspešných absolventov našich jazykových kurzov, ako aj našich obchodných partnerov.

Viac informácií Kontaktujte nás

Ponuka našich kurzov

Jazykové kurzy pre firmy

Poskytovanie ďalšieho vzdelávania je v dnešnej dobe štandardným benefitom

Viac informácií

Jazykové kurzy pre verejnosť

Maximálny počet študentov v skupine je 12, porozumenie, čítanie, písanie, rozprávanie

Viac informácií

Individuálne jazykové kurzy

Správna voľba pre seba, svoje deti, či zamestnancov

Viac informácií

Semi-individuálne jazykové kurzy

Možnosť výučby z domova či pracoviska

Viac informácií

Jazykové kurzy pre deti

Špeciálne kurzy angličtiny určené pre žiakov základných škôl

Viac informácií

Jazykové kurzy pre mládež

Kurzy angličtiny určené pre žiakov základných škôl a stredných škôl

Viac informácií

Jazykové kurzy pre seniorov

Poskytovanie ďalšieho vzdelávania je v dnešnej dobe štandardným benefitom

Viac informácií

Kurzy obchodného jazyka

Používanie cudzieho jazyka, medzinárodné obchodné techniky a tímovú prácu

Viac informácií

Letné intenzívne jazykové kurzy

Chuť stráviť leto spoznávaním nových kultúr, hľadaním nových priateľov

Viac informácií

Výborná poloha v centre mesta

Referencie

Naši klienti

Otestujte sa

Na rýchle otestovanie sa a zistenie svojej jazykovej úrovne sme pre vás v Canadian Bilingual Institute pripravili tzv. vstupný Placement test, ktorý vyplníte za niekoľko minút. Náš systém váš test vyhodnotí a priradí vám vašu aktuálnu jazykovú úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR). Táto informácia vám môže výrazne pomôcť pri výbere vhodnej úrovne jazykového kurzu.